Utlysning, 2018-01-24

Första utlysningarna 2018 har öppnat

Årets första utlysningar från Vetenskapsrådet har nu öppnat. Utlysningarna stänger 27 februari, förutom Grants for NOS-HS workshops, som stänger den 20 mars.

Följande utlysningar öppnades 24 januari;

Konferensbidrag ska främja internationellt forskningssamarbete och erfarenhetsutbyte, samt ge forskare verksamma i Sverige möjlighet att anordna en konferens med internationellt erkända föredragshållare.

Konsolideringsbidrag ska ge de mest framstående yngre forskarna möjlighet att konsolidera sin forskning och vidga sin verksamhet som självständiga forskare.

Internationell postdok ska ge nydisputerade forskare med doktorsexamen från svenskt universitet möjlighet att utöka sitt nätverk och sin kompetens genom att arbeta utomlands under trygga anställningsformer.

Bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning ska ge stöd till större kliniska studier som är motiverade av hälso- och sjukvårdens behov och som förväntas leda till stor patient- och samhällsnytta inom en relativt kort tidsperiod.

Bidrag till gästprofessorer ska ge universiteten möjlighet att utveckla ett område genom att rekrytera en internationellt ledande professor under en kortare period.

Grants for NOS-HS workshops ska främja forskningssamarbete och utveckling av nya forskningsområden och forskningsprogram inom humaniora och samhällsvetenskap i Norden.

Så här ansöker du

I utlysningstexterna står det vilka villkor som gäller för bidragen och vad som ska ingå i ansökan.

Här hittar du utlysningstexterna

Själva ansökan gör du sedan elektroniskt i vårt ansökningssystem Prisma. Innan du ansöker måste du skapa ett personligt konto i Prisma, där du sparar dina personuppgifter och dina cv-uppgifter. Skapa detta konto i god tid. Även de som ska medverka i din ansökan måste skapa ett personligt konto i Prisma och före sista ansökningsdag godkänna sin medverkan i ansökan via systemet.

Om du har frågor, vänd dig till de kontaktpersoner som finns angivna i respektive utlysningstext.

Dela |

Senast uppdaterad: 2018-01-29