Notis, 2018-05-08

MAX IV:s nuvarande organisationsform funktionell

Rådet för forskningens infrastrukturer, RFI, vid Vetenskapsrådet har undersökt hur MAX IV-laboratoriet vid Lunds universitet bäst kan organiseras i framtiden. Studien visar att nuvarande organisationsform är den bästa utifrån dagens förutsättningar, men att ett ökat internationellt intresse och engagemang kan kräva en annan organisationsform i framtiden. 

Studien går systematiskt igenom för- och nackdelarna med ett antal olika organisations- och driftformer för anläggningen, och ger på det viset en god vägledning inför en eventuell framtida förändring.

Läs rapportenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dela |

Senast uppdaterad: 2018-05-10