Notis, 2018-03-08

Nu kan du söka till RACIRI:s sommarskola

Sommarskolan äger rum den 25 augusti – 1 september 2018 på ön Rügen i Tyskland. Sommarskolan vänder sig till dig som är postdoktor, doktorand eller masterstudent vid ett svenskt universitet eller forskningsinstitut. Årets tema är “From Basic Science and Applications to Technologies inspired by Nature”. Sista ansökningsdag är den 25 maj.

RACIRI (Röntgen-Ångström-Cluster och Ioffe-Röntgeninstitutet) utlyser upp till 20 platser till unga svenska forskare. De som antas får ett stipendium som täcker kostnader för mat och logi.

En av de främsta målsättningarna med sommarskolan är att stärka den vetenskapliga kunskapsbasen hos nästa generations forskare, inte minst i och med att nya infrastrukturer för forskning som ESS, MAX IV och XFEL kommer att starta. Sommarskolan arrangeras nu för sjätte år i rad och har haft ungefär 100 deltagare årligen från Sverige, Tyskland och Ryssland.

Läs mer om sommarskolan och hur du ansökerPDF

En del av Röntgen-Ångström-Cluster

RACIRI:s sommarskola ryms inom ramarna för det svensk-tyska vetenskapliga samarbetet inom strukturbiologi och materialvetenskap, Röntgen-Ångström Cluster (RÅC). Syftet med samarbetet är att stärka forskning som använder neutroner och synkrotronljus, samt att stimulera användandet och/eller uppbyggnaden av kompetens för stora forskningsinfrastrukturer som redan finns eller planeras inom området. Vetenskapsrådet är handläggande myndighet för RÅC.

Kontakt

Email: RACIRI2018@vr.se

Dela |

Senast uppdaterad: 2018-03-09