Notis, 2018-03-08

Påminnelse - utlysning inom energiriktad
grundforskning

Utlysningen projektbidrag inom Energiriktad grundforskning är öppen till den 21 mars. Den genomförs av Energimyndigheten i samverkan med Vetenskapsrådet.

Satsningen, som omfattar totalt 125 miljoner kronor, är ett led i Energimyndighetens arbete att bredda forskningen inom energiområdet. För att nå de energi- och klimatpolitiska målen och bygga hållbara energisystem behövs det nya vetenskapliga perspektiv och fler forskare. Därmed utökar utlysning med att inte bara omfatta forskning inom naturvetenskap och teknikvetenskap, utan även forskning inom humaniora och samhällsvetenskap.

Sista ansökningsdag är 21 mars. Den genomförs av Energimyndigheten som ansvarar för utlysningen som helhet och fattar beslut om stöd inom utlysningen.
Vetenskapsrådets bistår Energimyndigheten med kvalitetsgranskning av
ansökningarna.

För mer information och ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dela |

Senast uppdaterad: 2018-03-09