Notis, 2018-02-13

Utlysning inom ERA PerMed har öppnat

ERA PerMed, den första gemensamma internationella utlysningen för att stödja forskningsprojekt inom individanpassad medicin (personalised medicine), har nu öppnat. Utlysningen syftar till att främja transnationell, tvärvetenskaplig forskning där pre-klinisk och/eller klinisk forskning kombineras med utveckling inom bioinformatik och bättre utnyttjande av forskningsdata.

Vetenskapsrådet deltar i ett antal så kallade European Research Area-Network (ERA-Net) program som syftar till att främja transnationella forskningssamarbeten. ERA PerMed är ett nytt program som är nära kopplat till ett internationellt konsortium om Personalised Medicine (ICPerMed) där både Vetenskapsrådet och Vinnova är medlemmar. ERA PerMed’s utlysningar ska bidra till att implementera den Action Plan som tagits fram av konsortiet. Programmet stöds av 31 olika organisationer från 22 länder och medfinansieras av europeiska kommissionen.

Till utlysningen för svenska sökande

Dela |

Senast uppdaterad: 2018-02-13