Notis, 2018-03-07

Utlysning inom utvecklingsforskning 27 mars: forskning om hållbarhet och resiliens

Den 27 mars öppnar en utlysning inom utvecklingsforskning med fokus på forskning om hållbarhet och resiliens.

Utöver de utlysningar inom utvecklingsforskning som öppnade den 7 mars öppnar ytterligare en utlysning av projektbidrag inom utvecklingsforskning den 27 mars. Det handlar om en riktad satsning på forskning om hållbarhet och resiliens.

Klimat- och miljöförändringar drabbar befolkningar i låginkomstländer hårt. Forskning om resiliens och hållbarhet bidrar till att förstå och hantera risker och effekter kring extrema väderförhållanden, förlust av biodiversitet och andra hot mot samhällen, människor och ekosystem. Därför finns det ett stort behov av sådan forskning.

Utlysningen av projektbidrag Sustainability and resilience – Tackling consequences of climate and environmental changes görs i samarbete mellan Vetenskapsrådet, Formas, Forte och Sida.

Minst en forskare från ett låginkomst- eller lägre medelinkomstland, samt en yngre forskare som är verksam i Sverige, måste medverka i forskningsprojektet.

Sista ansökningsdag är den 8 maj.

Så här ansöker du

Du ansöker elektroniskt i vårt ansökningssystem Prisma. Innan du ansöker måste du skapa ett personligt konto i Prisma, där du sparar dina personuppgifter och dina cv-uppgifter. Skapa detta konto i god tid. Även de som ska medverka i din ansökan måste skapa ett personligt konto i Prisma och före sista ansökningsdag godkänna sin medverkan i ansökan via systemet.

Dela |

Senast uppdaterad: 2018-03-07