RSS: Nyheter om interntionell forskningspolitik

Omvärldsbevakning av internationell forskningspolitik

Här kan du ta del av Vetenskapsrådets omvärldsbevakning av internationell forskningspolitik. Du kan också få nyheterna via Vetenskapsrådets nyhetsbrev, eller genom att prenumerera på vårt rss-flödelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du kan också söka efter nyheter via sökrutan.

 • Ny regering i Österrike skrotar ministeriet för vetenskap och forskning

  Den nya österrikiska regeringen integrerar landets ministerium för vetenskap och forskning i ministeriet för ekonomi och familjefrågor. Detta har mötts av en storm av protester bland akademiker och studenter, rapporterar University World News. ( 2014-01-24 )
 • Internationell konferens inom samhällsvetenskap och humaniora genomförs i Aten

  Registrering är nu möjlig för konferensen 'Achieving Impact: Socio-economic Sciences and Humanities in Horizon 2020' som äger rum I Aten den 26-27 februari. ( 2014-01-23 )
 • Storbritannien storsatsar på forskningssamarbete med framväxande ekonomier

  "Emerging Powers Research Fund for international scientific collaboration" heter en ny fond som tillkännagavs av den brittiska regeringen i december. Fonden syftar till att knyta närmre band mellan forskare i Storbritannien och framväxande ekonomier, skriver The Royal Society. ( 2014-01-23 )
 • Den akademiska friheten åtstramad i Japan

  I oktober förra året protesterade forskare i Kanada mot de restriktioner som de har belagts med vad gäller att dela med sig av forskningsresultat, av särskild vikt för nationen. Restriktioner har nu också införts i Japan. I december klubbades lagen som förhindrar offentligt anställda att gå ut med uppgifter som kan äventyra den nationella säkerheten. ( 2014-01-23 )
 • Lägre beviljandegrad väntar i Horisont 2020

  Beviljandegraden i det nya Horisont 2020 väntas bli lägre än i det sjunde ramprogrammet. Detta beror till stor del på nya villkor och skrivningar i utlysningstexterna men också på den ekonomiska situationen i många EU-länder, skriver sajten Research. ( 2014-01-23 )
 • Större inflytande från allmänheten behövs i EU:s forskningspolitik

  En artikel i Sciencebusiness.com tar upp det demokratiska underskott som finns när det kommer till utformning av forskningspolitiken i Bryssel. Det behovs ett större deltagande från allmänheten, inte minst eftersom stöd till forskning numer utgör den tredje största utgiftsposten i EU-budgeten. ( 2014-01-23 )
 • EU-kommissionen ska göra forskningsdata tillgänglig inom Horisont 2020

  EU-kommissionen har lanserat en pilotstudie - Open Research Data Pilot - som syftar till att både göra publikationer tillgängliga och den underliggande data som behövs för att validera resultaten. Att göra forskningsdata tillgängligt för andra forskare och företag är lika viktigt som att göra publikationer tillgängliga skriver EU-kommissionen i ett pressmeddelande. ( 2014-01-23 )
 • Norges forskningsråd tar fram ny högskolepolicy

  Norges forskningsråd presenterade i november 2013 ett utkast till högskolepolicy för åren 2014-2018 som är särskilt riktad mot landets högskolor, men som även är relevant för flera av landets universitet. Forskningsrådet bjöd samtidigt in universitet, högskolor och andra aktörer att lämna sina synpunkter på policyn. ( 2014-01-23 )
 • Kina slår Europa när det kommer till forskningsintensitet

  Enligt de senaste siffrorna från OECD investerar Kina för första gången mer pengar på forskning och utveckling mätt i procent av BNP än EU:s 28 medlemsstater, skriver tidningen Nature. Kina spenderar 1,98 procent medan EU:s medlemsländer i genomsnitt spenderar 1,96 procent. ( 2014-01-23 )
 • USA ökar anslagen till forskning efter förra årets nedskärningar

  Efter förra årets nedskärningar i statens budget, där flera forskningsmyndigheter fick minskad budget, ökar i år staten anslagen för bland annat National Science Foundation och National Institutes of Health, konstaterar tidskriften Science i en genomgång av USA:s forskningsbudget.          ( 2014-01-23 )
 • Internationella utvärderare prisar Danmarks Grundforskningsfond

  En internationell utvärderingspanel ger goda vitsord åt Danmarks Grundforskningsfond. Fondens stöd till toppforskare och nationella Centres of Excellence har enligt bedömarna haft ett mycket positivt inflytande på dansk forskning, både när det gäller kvalitet, forskarutbildning och internationalisering. Utvärderingspanelen rekommenderar att fonden får fortsätta sitt arbete som en självständig fina... ( 2014-01-23 )
 • Fransk akademi fördömer nedskärningar i forskningsanslagen

  Den franska forskningsfinansiären ANR (L'Agence nationale de la recherche) får sin  budget nedskuren med 12 procent, motsvarande 80 miljoner euro. Detta, varnar forskarna, kan få allvarliga konsekvenser för fransk grundforskning, något som dock avfärdas av Geneviève Fioraso, landets minister för högre utbildning och forskning, skriver tidningen Nature. ( 2014-01-23 )
 • Amerikanska forskare föreslår ny radikal modell för forskningsfinansiering

  Modellen som potentiellt kan ersätta det traditionella peer-review systemet innebär att varje forskare får en fastställd finansiering av vilken en del måste användas för transfereringar till andra forskare som genom publikationer och aktiv kommunikation lyckats förmedla sina forskningsidéer och bidra med banbrytande forskning, forskningsdata och nya metoder.
  ( 2014-01-17 )

Senast uppdaterad: 2017-08-01

Prenumerera på nyheter om internationell forskningspolitik

Registrera dig för Vetenskapsrådets nyhetsbrev


Kontakt

Redaktör för bevakningen av internationell forskningspolitik är Marianne Wikgren.