RSS: Nyheter om interntionell forskningspolitik

Omvärldsbevakning av internationell forskningspolitik

Här kan du ta del av Vetenskapsrådets omvärldsbevakning av internationell forskningspolitik. Du kan också få nyheterna via Vetenskapsrådets nyhetsbrev, eller genom att prenumerera på vårt rss-flödelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du kan också söka efter nyheter via sökrutan.

 • Sex nya länder får associerad status i Horisont 2020

  Sex europeiska länder utanför EU har i juli slutit avtal med Europeiska kommissionen om full tillgång till programmen i Horisont 2020. Det är Albanien, Bosnien-Hercegovina, Makedonien, Montenegro, Serbien och Moldavien som nu får samma associerade status i H2020 som Norge, Island, Turkiet och Israel. ( 2014-10-03 )
 • Rapport 2014 om det europeiska forskningsområdet ERA

  I sin rapport till Europeiska ministerrådet om hur arbetet med att förverkliga det europeiska forskningsområdet (ERA) fortskrider, konstaterar Europeiska kommissionen att det är en gradvis process som mer än någonsin är beroende av att medlemsstaterna inför de nödvändiga reformerna. Nature skriver att målet att förverkliga ERA under 2014 var orealistiskt men att stora framsteg ändå gjorts. ( 2014-10-03 )
 • Japanska forskare hoppas på ett gott år 2015

  Japans ministerium för undervisning föreslår kraftigt ökade forskningsmedel i sitt budgetförslag för nästa år, skriver Science. Enligt förslaget ska forskningsbudgeten öka med 18 procent, till 11,1 miljarder dollar.
  ( 2014-10-03 )
 • Finlands Akademis nya råd för strategisk forskning har tillsatts

  Det är nu klart vem som ska sitta i Rådet för strategisk forskning som fungerar i anslutning till Finlands Akademi. Rådet har som uppgift att ge regeringen förslag till centrala temaområden och besluta om finansiering av forskningsprojekt av samhällelig betydelse. ( 2014-10-03 )
 • Kina och Ryssland reformerar sina akademiinstitut

  Kinas vetenskapsakademi Chinese Academy of Sciences (CAS) med över 60 000 anställda institutsforskare ska genomgå omfattande strukturella reformer för att koncentrera forskningsinsatserna till vissa områden.
  ( 2014-10-03 )
 • HEFCE ska analysera relevans och nytta av forskning

  Storbritanniens Higher Education Funding Council (HEFCE), som genomför utvärdering av brittisk universitetsforskning som grund för prestationsbaserad resurstilldelning, ska starta ett nytt projekt för att analysera den bredare relevansen och nyttan (impact) av den forskning som bedrivs vid landets universitet. ( 2014-10-03 )
 • Schweiziska forskare får tillgång till delar av Horisont 2020

  EU och Schweiz har slutit avtal om att Schweiz som partiellt associerat land får tillgång till vissa program inom Horisont 2020. Det innebär att schweiziska forskare igen kan ansöka om bidrag från det europeiska forskningsrådet ERC.
  ( 2014-10-03 )

Senast uppdaterad: 2017-08-01

Prenumerera på nyheter om internationell forskningspolitik

Registrera dig för Vetenskapsrådets nyhetsbrev


Kontakt

Redaktör för bevakningen av internationell forskningspolitik är Marianne Wikgren.