RSS: Nyheter om interntionell forskningspolitik

Omvärldsbevakning av internationell forskningspolitik

Här kan du ta del av Vetenskapsrådets omvärldsbevakning av internationell forskningspolitik. Du kan också få nyheterna via Vetenskapsrådets nyhetsbrev, eller genom att prenumerera på vårt rss-flödelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du kan också söka efter nyheter via sökrutan.

 • Högt ansökningstryck i Horisont 2020

  Konkurrensen om forskningsmedel i EU:s ramprogram för forskning, Horisont 2020, har ökat kraftigt - under programmets 14 första månader har kommissionen fått in 45 000 ansökningar. Ansökningstrycket förklaras av den förändrade programstrukturen i H2020 och av att många projekt som startade inom det förra ramprogrammet nu håller på att avslutas. Men en viktig orsak är också att flera av EU:s medlem... ( 2015-04-15 )
 • Ukraina får associerad status i Horisont 2020

  Den 20 mars undertecknades avtalet i Kiev som ger Ukraina associerad status i Horisont 2020. Avtalet innehåller bl.a. rabatterad medlemsavgift och det första årets medlemskap är gratis. ( 2015-04-15 )
 • Europas universitet vill se bättre modeller för Open Access

  LERU (League of European Research Universities) tar i ett pressmeddelande ställning för Open Access (OA) och uppmanar förlagen och universiteten att föreslå och utveckla nya hållbara former för OA-finansieringen.
  ( 2015-04-15 )
 • Irländska forskare vill ha bättre balans i regeringens forskningsfinansiering

  900 irländska forskare har i ett brev till regeringen den 18 mars beskrivit sina farhågor för att landets nuvarande fokus på tillämpad forskning är till nackdel för den grundläggande forskningen, det irländska forskarsamhället och på sikt för landets ekonomi.
  ( 2015-04-15 )
 • De brittiska forskningsråden granskar jämställdheten

  Storbritanniens forskningsråd har för första gången publicerat data om ansöknings- och beviljningsgraden för kvinnor och män inom respektive råds bidragsformer. Times Higher Education diskuterar i två artiklar varför kvinnor ansöker om bidrag i mycket lägre grad än män. ( 2015-04-15 )
 • Forskare slår larm om Storbritanniens låga finansiering av forskning

  I ett blogginlägg i The Guardian visar gruppen Science is Vital att Storbritanniens investeringar i offentligt finansierad forskning har fallit under 0,5 procent, vilket är lägre än medeltalet för länderna i G8, OECD, eurozonen och hela EU. Siffrorna visar bland annat att inget G8-land har investerat så lite i forskning under de tjugo senaste åren.
  ( 2015-04-15 )
 • Norge stödjer fria forskningsmiljöer med stor potential

  Norges forskningsråd inför en ny bidragskategori som komplement till de fria projektbidragen. Inom FRIPRO Toppforsk kan goda forskningsmiljöer inom alla ämnesområden ansöka om större och mer långsiktiga rambidrag. Med satsningen vill Forskningsrådet utveckla fler internationellt ledande forskningsmiljöer och öka samarbetet med de bästa utländska miljöerna.
  ( 2015-04-15 )
 • Omfattande översyn av universitet och högskolor i Norge

  Den norska regeringen vill genomföra universitetsreformer som bland annat förväntas resultera i ett kraftigt minskat antal utbildningsinstitutioner, en ökande resultatbaserad andel av basresurserna och större krav på universitetsledningarna. Forskningsrådets direktör Arvid Hallen står bakom regeringens mål för universitetsreformerna men understryker att sammanslagningar inte automatiskt kommer att... ( 2015-04-15 )
 • AAAS anordnar konferens om Science Diplomacy

  American Association for the Advancement of Science (AAAS) anordnar den 29 april, i anslutning till sin årliga konferens AAAS Forum on Science & Technology Policylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, en extra konferens på temat Science Diplomacy. ( 2015-04-15 )
 • Lästips: Global Trends to 2030: Can the EU meet the challenges ahead?

  The European Strategy and Policy Analysis System (ESPASlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) har gett ut en rapport om vilka globala utmaningar EU står inför. I rapporten identifieras fem globala trender som EU och dess medlemsländer måste hantera med hjälp av forskning och innovation. ( 2015-04-15 )

Senast uppdaterad: 2017-08-01

Prenumerera på nyheter om internationell forskningspolitik

Registrera dig för Vetenskapsrådets nyhetsbrev


Kontakt

Redaktör för bevakningen av internationell forskningspolitik är Marianne Wikgren.