RSS: Nyheter om interntionell forskningspolitik

Omvärldsbevakning av internationell forskningspolitik

Här kan du ta del av Vetenskapsrådets omvärldsbevakning av internationell forskningspolitik. Du kan också få nyheterna via Vetenskapsrådets nyhetsbrev, eller genom att prenumerera på vårt rss-flödelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du kan också söka efter nyheter via sökrutan.

 • SAM – ny mekanism för vetenskaplig rådgivning inom EU

  Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker har offentliggjort sina planer för en ny rådgivarfunktion, The Scientific Advice Mechanism (SAM). Avsikten är att dra nytta av hela bredden av vetenskaplig expertis i Europa genom en högnivågrupp av experter och samarbete med de europeiska och nationella vetenskapsakademierna. Expertgruppen ska enligt planen inleda sitt arbete i oktober 2015.
  ( 2015-06-08 )
 • Finansiering av banbrytande forskning diskuterades vid GRC 2015

  The Global Research Council (GRC), som består av cheferna för världens forskningsfinansiärer, höll sitt årsmöte i Tokyo den 26-28 maj 2015. Teman för mötet var forskningsfinansiering för banbrytande forskning och hur man bygger forskningskapacitet.
  ( 2015-06-08 )
 • För många doktorer och för få tjänster i Europa

  En studie gjord av ESF (European Science Foundation) visar att endast en tredjedel av personer med doktorsgrad vid fem europeiska forskningsinstitutioner får en fast tjänst. Trenden orsakar missnöje och stress bland forskare med korta visstidsanställningar och antyder att drömmen om akademisk karriär är onåbar för många unga forskare.
  ( 2015-06-08 )
 • Norges forskningsråds strategi betonar hållbarhet och banbrytande forskning

  I sin nya huvudstrategi tar Forskningsrådet utgångspunkt i två stora utmaningar: att öka innovationsförmågan och finna nya hållbara lösningar för samhället. Strategin understryker hur avgörande god forskning kommer att vara för den omställningsprocess som norsk ekonomi måste gå igenom under det närmaste decenniet.
  ( 2015-06-08 )
 • Danmark ska bli ett internationellt kraftcentrum för forskning

  I samband med att folketingsval utlystes i Danmark den 27 maj, publicerade organisationerna Dansk Industri, Danske Universiteter och fackförbundet Akademikerne ett gemensamt förslag till hur den nya regeringen ska fastställa riktlinjerna för de kommande årens forskningspolitik.
  ( 2015-06-08 )
 • Schweiz forskningsråd ser ett starkt behov av att stödja unga forskare

  Schweiz forskningsråd SNSF (Swiss National Science Foundation) har publicerat sitt forskningsprogram för 2017-2020. Finansiering av fria projekt fortsätter att vara kärnan i SNSF:s finansiering, men en femtedel av den totala forskningsbudgeten ska gå till att stödja unga forskares karriärvägar.
  ( 2015-06-08 )
 • Därför är Danmark ledande inom forskning

  Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFIR) arrangerade den 11 maj konferensen ”Verdensmester i viden” och la där fram fem hypoteser om orsakerna till att dansk forskning är i världsklass. Utgångspunkt för diskussionerna var DFIR:s årsrapport 2014. ( 2015-06-08 )

Senast uppdaterad: 2017-08-01

Prenumerera på nyheter om internationell forskningspolitik

Registrera dig för Vetenskapsrådets nyhetsbrev


Kontakt

Redaktör för bevakningen av internationell forskningspolitik är Marianne Wikgren.