RSS: Nyheter om interntionell forskningspolitik

Omvärldsbevakning av internationell forskningspolitik

Här kan du ta del av Vetenskapsrådets omvärldsbevakning av internationell forskningspolitik. Du kan också få nyheterna via Vetenskapsrådets nyhetsbrev, eller genom att prenumerera på vårt rss-flödelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du kan också söka efter nyheter via sökrutan.

 • Höstens EU-aktiviteter inom forskning och innovation

  Hösten blir en bråd tid för EU-kommissionen. Den 13 oktober publiceras det tvååriga arbetsprogrammet 2016-2017 och samtidigt höstens utlysningar inom Horisont 2020. En ny styrningsmodell för det europeiska forskningsområdet ERA ska behandlas under Luxemburgs EU-ordförandeskap, och den omdiskuterade European Fund for Strategic Investment (EFSI) ska sjösättas i september. ( 2015-09-09 )
 • Internationellt samarbete inom sjunde ramprogrammet

  EU-kommissionen har publicerat en rapport om de internationella samarbetsaktiviteterna i FP7, som en del av utvärderingen av ramprogrammet. ( 2015-09-09 )
 • Science Europe uppmuntrar till nytänkande kring Joint Programming

  De första Joint Programming Initiatives (JPI) startade för fem år sedan, som ett resultat av Lund-konferensen 2009. Science Europe vill utvärdera instrumentets betydelse, men samtidigt varna för att de rådande diskussionerna kring JPI inte alltid ger en rättvis bild av programmens mervärde. ( 2015-09-09 )
 • Forskning och utveckling inom EU: årsrapport 2014

  EU-kommissionen har publicerat sin årliga rapport över forskningsaktiviteterna inom Horisont 2020 under 2014. Rapporten ger statistik kring budget, utlysningar och beviljningsgrad, men också en översikt av forskningspolitiken och utvecklingen av det europeiska forskningsområdet ERA. ( 2015-09-09 )
 • Universitetstrender 2015

  Kvalitetsgranskning och internationalisering är topprioriteringarna för europeiska universitet, enligt en trendrapport som sammanställts av European University Association (EUA). För fem år sedan stod Bolognaprocessen högst på listan. ( 2015-09-09 )
 • LERU: det lönar sig att satsa på universiteten

  Universitetssammanslutningen LERU (League of European Research Universities) har publicerat en rapport där man försökt beräkna det samlade ekonomiska värdet av forskningsuniversiteten i Europa. ( 2015-09-09 )
 • Olika åsikter om Tysklands excellensinitiativ

  Tysklands forskningsfinansiär DFG har publicerat en rapport som visar att de tio senaste årens storsatsning för att skapa en grupp elituniversitet har burit frukt. Samtidigt visar en undersökning som gjorts av Nature att flera mindre universitet, som inte fått del av satsningen, ökar lika snabbt som elituniversiteten när det gäller att producera högt citerade artiklar. ( 2015-09-09 )
 • Finlands Akademi beviljar medel för att stärka universitetens forskningsprofil

  År 2014 förde Utbildningsdepartementet i Finland över 50 miljoner euro från universitetens basanslag till Finlands Akademi som konkurrensutsatta medel för att minska fragmentering och överlapp i universitetens forskningssatsningar. ( 2015-09-09 )
 • Japanska universitet ser över sin humaniora och samhällsvetenskap

  Nästan hälften av de sextio nationella universitet i Japan som har fakulteter för humaniora och samhällsvetenskap planerar att lägga ner eller omorganisera dessa fakulteter, som ett svar på en rekommendation från Ministeriet för utbildning och forskning. ( 2015-09-09 )
 • Nederländernas universitet fortsätter kampen om Open Access

  Med målet att alla vetenskapliga publikationer ska vara omedelbart öppet tillgängliga (Guld Open Access) 2024, har Nederländerna nu under sommaren vidtagit en rad åtgärder. Efter resultatlösa förhandlingar för att nå en tillfredsställande överenskommelse med förlaget Elsevier, sjösatte universiteten i början av juli, via sitt förbund VSNU, en nationell plan att återuppta bojkotten mot förlaget. ( 2015-09-09 )

Senast uppdaterad: 2017-08-01

Prenumerera på nyheter om internationell forskningspolitik

Registrera dig för Vetenskapsrådets nyhetsbrev


Kontakt

Redaktör för bevakningen av internationell forskningspolitik är Marianne Wikgren.