RSS: Nyheter om interntionell forskningspolitik

Omvärldsbevakning av internationell forskningspolitik

Här kan du ta del av Vetenskapsrådets omvärldsbevakning av internationell forskningspolitik. Du kan också få nyheterna via Vetenskapsrådets nyhetsbrev, eller genom att prenumerera på vårt rss-flödelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du kan också söka efter nyheter via sökrutan.

 • Danmarks regering skär ner forskningsbudgeten

  I den danska regeringens budgetproposition (forslag til finanslov) aviseras stora nedskärningar i forskningsfinansieringen redan från 2016. Regeringen sänker nivån för den offentliga forskningsbudgeten från 1,09 procent till 1,01 procent av BNP, en besparing på omkring 1,4 miljarder DKK. Nedskärningen drabbar huvudsakligen de konkurrensutsatta forskningsmedlen. ( 2015-10-28 )
 • Norges regering satsar på forskning

  Den norska regeringen vill stärka norskt näringsliv genom forskning och kommersialisering av forskningsresultat. I budgetförslaget för 2016 beviljas 35,2 miljarder NOK till forskning och utveckling. Forskningsrådets budget ökas med nästan tio procent, till 9,3 miljarder NOK. Störst tillskott får företag som bedriver forskning och innovation, men också forskare som söker fria projektbidrag. ( 2015-10-28 )
 • Norsk utvärdering av humaniora

  Norges forskningsråd genomför en utvärdering av hela det humanistiska ämnesområdet i Norge. Utvärderingen omfattar också andra element än att värdera forskningskvaliteten i internationell jämförelse; den ska också identifiera världsledande forskningsmiljöer, kartlägga samspelet mellan forskning och utbildning och synliggöra humanioras samhällseffekter. ( 2015-10-28 )
 • Forskningspolitisk rådgivning i Norden

  Tidskriften Forskningspolitikk ger en översikt av hur den forskningspolitiska rådgivningen är organiserad i de nordiska länderna. Länderna experimenterar kontinuerligt med olika, ofta kortlivade, former för forsknings- och innovationspolitisk rådgivning. Enligt artikelförfattarna illustrerar de nya lösningarna i Sverige och Danmark några av de dilemman som knyts till formerna för forsknings- och i... ( 2015-10-28 )
 • Finland inför studieavgift för utomeuropeiska studenter

  Universitetslagen i Finland ändras från och med den 1 januari 2016, så att universiteten kan ta ut terminsavgifter av studerande från länder utanför EU och ESS. Avgifterna gäller utbildning på främmande språk som leder till lägre eller högre högskolexamen. ( 2015-10-28 )
 • Studie om jämställdhet i forskarvärlden i nordisk jämförelse och vid rekrytering

  Den danske forskaren Mathias Wullum Nielsen har studerat jämställdhet inom akademin och har nyligen publicerat sin doktorsavhandling där han jämför hur åtgärder, diskussion och praktik i jämställdhetsarbetet skiljer sig åt mellan Danmark, Sverige och Norge. Nielsen har också publicerat en artikel i Nature där han skriver om jämställdhetsproblem i samband med rekrytering av akademisk personal utan ... ( 2015-10-28 )
 • Polen ska få sin första ERA Chair

  Polens vetenskapsakademi har utlyst programmet ERA Chair, som erbjuder mottagaren en ny professur vid akademins forskningsinstitut för fysikalisk kemi. Beviljningen på 2,5 miljoner euro ger mottagaren möjlighet att starta ett eget forskningsprogram, rekrytera en forskargrupp och köpa in instrument. Programmet ERA Chair beviljas under Horisont 2020, med syftet att locka de bästa forskarna till fors... ( 2015-10-28 )
 • Uppföljning av samhällsvetenskap och humaniora i H2020

  Europeiska kommissionen har publicerat en uppföljningsrapport om hur de olika SSH-ämnesområdena har integrerats i H2020-projekt finansierade under 2014 inom prioriteringarna Samhällsutmaningar och Industriellt ledarskap. Uppföljningen ska göras årligen. ( 2015-10-28 )
 • Program för samarbete mellan EU och Afrika inom forskningsinfrastruktur

  Europeiska kommissionens webbsida Research & Innovation rapporterar från partnerskapsprogrammet PAERIP om infrastruktursamarbeten mellan Afrika och EU. Inom ramen för programmet gjordes en inventering av forskningsinfrastrukturer i Afrika och Europa. Dessutom drog deltagarländerna upp riktlinjer för fortsatta samarbeten. Deltagande länder var Sydafrika (koordinator), Frankrike, UK, Grekland, Kenya... ( 2015-10-28 )
 • Wellcome Trusts satsar stort på forskning

  Forskningsfonden Wellcome Trust har publicerat en ny strategi för sin forskningsfinansiering, som innebär en starkt ökad satsning på områden där finansieringen kan göra mest nytta. Satsningarna ska göras inom tre teman: fortsatta bidrag till grundläggande vetenskapliga genombrott inom biomedicin och hälsa, investeringar i riktade satsningar mot akuta behov, som bakterieresistens och utveckling av ... ( 2015-10-28 )
 • Kina vill göra sina elituniversitet mer internationella

  Kina har lanserat ett nytt internationaliseringsprogram som ska hjälpa de bästa universiteten att nå världsklass. Satsningen ’World Class 2.0’ omfattar bland annat att skapa knutpunkter för internationella samarbeten nära toppuniversitetens campus. ( 2015-10-28 )
 • Nya Zeeland lanserar en tioårig forskningsstrategi

  Nya Zeelands forskningsminister Steven Joyce lanserade den 5 oktober landets första nationella strategi för investeringar i forskning. Regeringen har som mål ett forskningssystem som är större, presterar bättre och är mer flexibelt. Forskningsstrategin sträcker sig över tio år och ska innebära en ökning av statens forskningsinvestering till 0,8 procent av BNP och av näringslivets investering till ... ( 2015-10-28 )
 • Open Access Week

  Den 19-25 oktober firas den åttonde internationella Open Access Week, som uppmärksammas med hundratals evenemang i mer än 50 länder. Temat för 2015 är ”Open for Collaboration”. EU-nätverket PASTEUR4OA (Open Access Policy Alignment STrategies for European Union Research) lyfter fram de riktlinjer för open access som utarbetats vid det österrikiska forskningsrådet FWF som ett föredöme för andra fors... ( 2015-10-28 )
 • Universiteten har en nyckelroll i att utveckla open access

  Forskarnas val av publikationskanal för open access-artiklar kan underlättas och påverkas av universiteten och deras bibliotek. I maj lanserades Storbritanniens första open access- universitetsförlag, University College London Press, där alla böcker, monografier och tidskrifter är fritt tillgängliga online. ( 2015-10-07 )
 • Finlands Akademi inför separat finansiering för vetenskaplig risktagning

  Finlands Akademi vill experimentera med ett särskilt bidrag för högklassiga projekt som bedömts innefatta lovande vetenskaplig risktagning. Risken kan innebära till exempel ett nytt forskningsgrepp, lovande tvärvetenskap eller utveckling av preliminära resultat. ( 2015-10-07 )
 • Sekretariatet för Danmarks Det Frie Forskningsråd flyttar till Odense

  Den danska regeringen flyttar ett stort antal statliga arbetsplatser från Köpenhamn till andra regioner i Danmark. I planen för flyttningen ingår att sekretariatet för Det Frie Forskningsråd flyttar från sin nuvarande adress under Styrelsen for Forskning og Innovation, Bredgade 40 i Köpenhamn, till Odense. ( 2015-10-07 )
 • Öppen konsultation om tillgängligheten till europeisk infrastruktur

  EU-kommissionen har i samarbete med ett flertal organisationer tagit fram ett Charter for Access to Research Infrastructures , vilket inkluderar ett antal principer och riktlinjer för tillgängligheten till forskningsinfrastruktur. Syftet med dokumentet är att öka förståelsen för vilka principer som reglerar tillgängligheten till de olika infrastrukturerna och för att öka transparensen kring process... ( 2015-10-07 )

Senast uppdaterad: 2017-08-01

Prenumerera på nyheter om internationell forskningspolitik

Registrera dig för Vetenskapsrådets nyhetsbrev


Kontakt

Redaktör för bevakningen av internationell forskningspolitik är Marianne Wikgren.