RSS: Nyheter om interntionell forskningspolitik

Omvärldsbevakning av internationell forskningspolitik

Här kan du ta del av Vetenskapsrådets omvärldsbevakning av internationell forskningspolitik. Du kan också få nyheterna via Vetenskapsrådets nyhetsbrev, eller genom att prenumerera på vårt rss-flödelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du kan också söka efter nyheter via sökrutan.

 • Danmarks forskningsfinansiering – DFF skär bort vissa bidragsformer

  Danmarks forskningsfinansiär Det Frie Forskningsråd DFF har beslutat att dra tillbaka sin utlysning av mobilitetsbidrag och individuella postdok-bidrag för 2016. Dessutom kommer rådet heller inte att bereda redan inlämnade ansökningar inom sin bidragsform Sapere Aude, DFF-Advanced Grants. ( 2016-01-11 )
 • Tunisien och Armenien deltar i H2020

  EU och Tunisien har ingått ett bilateralt avtal om samarbete inom ramprogrammet för forskning och innovation, Horisont 2020. Avtalet, som undertecknades av EU:s forskningskommissionär Carlos Moedas och Tunisiens forskningsminister Chaudhary Bouden, träder i kraft 2016. Under år 2016 kommer också Armenien att ingå samarbetsavtal med EU om deltagande i H2020, meddelar Armeniens forskningsminister Ar... ( 2016-01-11 )
 • Nederländernas EU-ordförandeskap

  Nederländerna vill under sitt ordförandeskap för Europeiska ministerrådet, som inleddes den 1 januari 2016, fokusera på grundläggande frågor som tillväxt, arbete och kommunikation inom unionen. Hit hör frågor som modernisering av högre utbildning, arbetet för att förverkliga det europeiska forskningsområdet ERA, öppen tillgång till publikationer och data, samt den europeiska digitala inre marknade... ( 2016-01-11 )
 • EU:s forskningsministrar om ERA, jämställdhet och forskningsetik

  Konkurrenskraftsrådet inom Europeiska ministerrådet har antagit resolutioner rörande jämställdhet inom forskning, forskningsetik (research integrity) och rådgivande grupper för det europeiska forskningsområdet (ERA). ( 2016-01-11 )
 • EU-rapport om Europas vägval 2050

  På uppdrag av EU-kommissionen har en expertgrupp sammanställt framsynsrapporten The Knowledge Future: Intelligent policy choices for Europe 2050 . Gruppen anmodar EU att bland annat bygga ett öppet kunskapssystem, stärka samarbetena inom unionen och satsa på flexibla innovationslösningar. I synnerhet bör EU investera mer i forskningsinfrastrukturer, stärka universitetens ekonomi och identifiera någ... ( 2016-01-11 )
 • Informationsdagar om nya KIC-nätverk

  EIT, Europeiska institutet för innovation och teknik, lanserar två nya KIC (Knowledge and Innovation Communities) under år 2016, inom områdena livsmedel (EIT Food) och tillverkning (EIT Manufacturing). Utlysningarna publiceras den 14 januari och stängs den 14 juli. EIT håller en informationsdag om de nya programmen den 18 februari i Bryssel. ( 2016-01-11 )
 • Ny dansk vägkarta för forskningsinfrastruktur

  Det danska Uddannelses- og Forskningsministeriet lanserar en ny strategi för forskningsinfrastruktur. Vägkartan innehåller en katalog med 22 prioriterade förslag till nya nationella forskningsinfrastrukturer och väsentliga uppgraderingar av existerande infrastrukturer. Den visar hur de danska forskningsinfrastrukturerna ska utvecklas under den kommande femårsperioden, för att stärka Danmarks inter... ( 2016-01-11 )
 • Dansk satsning på tvärvetenskap har visat sig vara framgångsrik

  En utvärdering av forskningsinitiativet UNIK, som syftade till att samla världsledande danska forskningsmiljöer kring några få, stora tvärvetenskapliga initiativ, visar att satsningen gett en god grund för nyskapande tvärvetenskaplig forskning. ( 2016-01-11 )
 • Översyn av det danska systemet för hantering av vetenskaplig oredlighet

  Ett expertutskott har gjort en översyn av det danska systemet för forskningsetik och gett förslag till ändringar i hanteringen av vetenskaplig oredlighet och brott mot god vetenskaplig praxis. ( 2016-01-11 )
 • Rapport om mångfald i det brittiska forskningssystemet

  Länder behöver en mångfald av institutioner som utför forskning över ett brett spektrum och flera olika organisationer som finansierar forskningen, framhålls i en rapport som nyligen utgavs av SPRU, the Science Policy Research Unit at the University of Sussex och teknologiföretaget Digital Science. ( 2016-01-11 )
 • USA ökar sin forskningsbudget för 2016

  USA:s kongress och president Obama har antagit en budgetproposition för samtliga federala myndigheter för finansåret 2016. NIH, the National Institutes of Health, får en budgetökning på 6,6 procent, den största på 12 år. NSF, the National Science Foundation, får nöja sig med en ökning på 1,6 procent, men kongressen har avstått från kravet på att endast vissa forskningsområden ska prioriteras. ( 2016-01-11 )
 • Sydafrika värd för Science Forum South Africa

  Den stora pan-afrikanska forskningskonferensen Science Forum South Africa hölls i Pretoria den 8-9 december 2015. Värd för konferensen var Sydafrikas forskningsminister Naledi Pandor. Ett genomgående tema var vikten av att inspirera unga forskare och ge dem en plattform, samt att öka andelen kvinnor bland studerande och forskare. Dessutom lyfte konferensen fram betydelsen av att integrera samhälls... ( 2016-01-11 )

Senast uppdaterad: 2017-08-01

Prenumerera på nyheter om internationell forskningspolitik

Registrera dig för Vetenskapsrådets nyhetsbrev


Kontakt

Redaktör för bevakningen av internationell forskningspolitik är Marianne Wikgren.