RSS: Nyheter om interntionell forskningspolitik

Omvärldsbevakning av internationell forskningspolitik

Här kan du ta del av Vetenskapsrådets omvärldsbevakning av internationell forskningspolitik. Du kan också få nyheterna via Vetenskapsrådets nyhetsbrev, eller genom att prenumerera på vårt rss-flödelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du kan också söka efter nyheter via sökrutan.

 • Norges forskningsråd: samhällsutmaningarna utmanar forskningspolitiken

  Vid Forskningsrådets årliga konferens om forskningspolitik, som i år handlade om samhällsutmaningarna, framhölls att det inte räcker att finansiera forskning inom prioriterade områden. Vad som behövs är ett mer offensivt och dynamiskt samarbete mellan forskare, offentlig sektor, näringsliv och civilsamhället.
  ( 2016-03-16 )
 • Kina fortsätter att investera i forskning

  Kina fortsätter sina satsningar på forskning och utveckling under de följande fem åren, och vill också minska byråkratin kring forskningsfinansieringen. Den kinesiske premiärministern Li Keqiang presenterade nyligen landets ekonomiska femårsplan 2016-2020.
  ( 2016-03-16 )
 • Ulla Tørnæs är ny forskningsminister i Danmark

  I samband med ändringar i Lars Løkke Rasmussens regering den 29 februari, utsågs Ulla Tørnæs till utbildnings- och forskningsminister. Hon efterträder Esben Lunde Larsen, som i sin tur utnämndes till miljö- och livsmedelsminister. ( 2016-03-16 )
 • Science Europes nya vetenskapliga kommitté startar sitt arbete

  I november 2015 bestämde Science Europe att de tidigare sex vetenskapliga kommittéerna skulle ersättas av endast en rådgivande kommitté i vetenskapliga frågor. Den 16 mars börjar kommittén sitt arbete med en kick-off i Bryssel.
  ( 2016-03-16 )
 • Ny upplaga av den europeiska färdplanen för forskningsinfrastrukturer

  European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) har offentliggjort sin nya europeiska färdplan, ESFRI Roadmap, vid en konferens i Amsterdam den 10 mars. ESFRI, som representerar EU-länderna, de associerade länderna och EU-kommissionen, ska bidra till konkreta initiativ till nya europeiska forskningsinfrastrukturer. ( 2016-03-16 )
 • EU-kommissionen har börjat arbetet med nästa ramprogram för forskning

  Enligt EU:s generaldirektör för forskning och innovation, Robert-Jan Smits, har arbetet med efterföljaren till ramprogrammet Horisont 2020 redan inletts. Ett förslag ska läggas fram under första hälften av 2018.
  ( 2016-03-16 )
 • Storbritannien: forskningsbudgeten ökar svagt och de extra medlen går till tvärvetenskaplig forskning

  Enligt budgetpropositionen i november skulle forskningsbudgeten hållas konstant i reella tal och extra medel skulle ges till tvärvetenskaplig forskning. När forskningsråden nu får sina budgetar för 2019-2020, framgår att de flesta forskningsråd får minskad budget i reella tal under perioden 2016-2020. Mer pengar tillförs dock den nya utvecklingsfonden (Global Challenges Research Fund) och HEFCE (H... ( 2016-03-16 )
 • Indiens statsbudget ger ökning till industrinära forskning

  Den 29 februari presenterade Indiens finansminister, Arun Jaitley, den nya statsbudgeten för budgetåret 2016/17. Tillväxtanalys skriver i Global utblick om bland annat forskningsbudgeten, där de största forskningsfinansiärerna får rejäla anslagshöjningar. ( 2016-03-16 )
 • Ärlighet och nyfikenhet är viktiga värden för forskare

  I en nyligen presenterad forskningsstudie konkluderas att ärlighet och nyfikenhet är de karaktärsdrag som forskare inom naturvetenskapliga ämnen själva identifierar som de viktigaste för en idealisk forskare.
  ( 2016-03-16 )

Senast uppdaterad: 2017-08-01

Prenumerera på nyheter om internationell forskningspolitik

Registrera dig för Vetenskapsrådets nyhetsbrev


Kontakt

Redaktör för bevakningen av internationell forskningspolitik är Marianne Wikgren.