RSS: Nyheter om interntionell forskningspolitik

Omvärldsbevakning av internationell forskningspolitik

Här kan du ta del av Vetenskapsrådets omvärldsbevakning av internationell forskningspolitik. Du kan också få nyheterna via Vetenskapsrådets nyhetsbrev, eller genom att prenumerera på vårt rss-flödelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du kan också söka efter nyheter via sökrutan.

 • Europeiska kommissionen vill pröva öppen sakkunniggranskning av ansökningar till Horisont 2020

  Som ett led i arbetet för ett mer öppet och tillgängligt Europa, vill EU-kommissionen pröva en ny metod för granskning av ansökningar till ramprogrammet för forskning och innovation, Horisont 2020. Sakkunniggranskning ska fortfarande göras av expertgranskare, men det ska vara möjligt också för andra intressenter att ge synpunkter på forskningsidén i ansökan. ( 2016-04-12 )
 • Joint Research Centre ger öppen tillgång till sina forskningsdata

  Joint Research Centre (JRC) är EU-kommissionens forskningsinstitut, som analyserar och följer upp EU-politiken. I enlighet med kommissionens strategi för Open Science lägger JRC nu ut en första version av sin datakatalog och sina data, som kan laddas ner och användas för forskning i andra projekt. JRC:s data ska kanaliseras genom EU:s Open Data-portal, en ingång till statistik och forskningsdata s... ( 2016-04-12 )
 • Novo Nordisk Fond utlyser forskningsprogram om forskningens relevans och nytta

  Den oberoende danska stiftelsen Novo Nordisk satsar 30 miljoner DKK på ett forskningsprogram som förväntas ge kunskap om forskningens socioekonomiska genomslag utanför akademin. Programmet ska finansiera tre fyraåriga projekt med sammanlagt tio miljoner kronor per projekt. ( 2016-04-12 )
 • En ny marknad för ansökningar till NIH

  Science rapporterar om en ny modell för forskningsfinansiering som ska underlätta för forskare, vars ansökningar inte beviljats forskningsbidrag från USA:s medicinska forskningsråd NIH (National Institutes of Health), att finna andra finansiärer. ( 2016-04-12 )
 • Sverige bäst i klassen på jämställdhet i chefsposition inom forskningsinstitutioner

  Europeiska kommissionen har publicerat den femte upplagan av She Figures, en rapport om jämställdhet inom vetenskap och innovation i Europa 2015. ( 2016-04-12 )
 • Spänt läge mellan akademiker och regering i Turkiet

  I januari resulterade ett upprop från 200 turkiska akademiker mot statens agerande i de kurdiska områdena att flera tiotal universitetsanställda sades upp och hundratals utsattes för olika former av repressalier, trots starka protester från turkiska och utländska forskarorganisationer. ( 2016-04-12 )

Senast uppdaterad: 2017-08-01

Prenumerera på nyheter om internationell forskningspolitik

Registrera dig för Vetenskapsrådets nyhetsbrev


Kontakt

Redaktör för bevakningen av internationell forskningspolitik är Marianne Wikgren.