RSS: Nyheter om interntionell forskningspolitik

Omvärldsbevakning av internationell forskningspolitik

Här kan du ta del av Vetenskapsrådets omvärldsbevakning av internationell forskningspolitik. Du kan också få nyheterna via Vetenskapsrådets nyhetsbrev, eller genom att prenumerera på vårt rss-flödelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du kan också söka efter nyheter via sökrutan.

 • Trycket på vetenskaplig produktion sänker forskningens kvalitet enligt kolumnist i Nature

  I en Nature-kolumn diskuteras konsekvenserna av kraven på forskarna att ständigt publicera fler artiklar.
  ( 2016-05-19 )
 • Trycket på EU:s forskningsfinansiering ökar

  Den nationella forskningsfinansieringen i många EU-länder minskar, och samtidigt ökar trycket på EU-finansieringen, rapporterar European University Association (EUA), som motsätter sig nedskärningar i budgeten för ramprogrammet Horisont 2020.
  ( 2016-05-19 )
 • Kanadensiska forskare får åter tala om sin forskning

  Regeringsskiftet efter valet i oktober 2015 har lett till mer öppenhet i det kanadensiska forskningssamfundet. Nature har flera gånger rapporterat om hur den tidigare konservativa regeringen förbjöd forskarna att uttala sig om sina forskningsresultat. Nu arbetar forskarna i en mer öppen miljö, men åren av kontroll har satt djupa spår, rapporterar Nature.
  ( 2016-05-19 )
 • System för kvalitetsbaserad resurstilldelning bidrar till högre forskningskvalitet

  EU-kommissionens analystjänst Joint Research Centre (JRC) har publicerat en översikt av de olika system för kvalitetsbaserad resurstilldelning av forskningsmedel till lärosätena som tillämpas i EU:s medlemsstater. Rapporten identifierar ett antal framgångsfaktorer i arbetet med att utarbeta, utvärdera och implementera sådana prestationsbaserade finansieringsmekanismer. ( 2016-05-19 )
 • Många open access-tidskrifter når inte upp till kvalitetskraven

  Tidskriftsindexet Directory of Open Access Journals (DOAJ ) tagit bort mer än en fjärdedel av sina 11 000 titlar i och med striktare kvalitetskrav på sina open access-tidskrifter.
  ( 2016-05-19 )
 • Norges forskningsråd 2015

  Forskningsrådet i Norge har publicerat en populariserad version av sin årsrapport 2015. Trettio procent av alla offentliga forskningsmedel i Norge fördelas genom Forskningsrådet, som år 2015 hade en budget på 8,5 miljarder NOK.
  ( 2016-05-19 )
 • NSF presenterar nio ”stora idéer” för forskning

  USA:s forskningsråd National Science Foundation (NSF) har publicerat en plan för hur myndighetens finansiering av grundforskning ska stärkas och bäst komma samhället till nytta.
  ( 2016-05-19 )
 • Frankrikes forskningsminister vill förenkla byråkratin för forskarna och stärka samhällsvetenskaperna

  Forskningsminister Thierry Mandon, som utnämndes för ett år sedan, har formulerat ett antal prioriteringar som ska stärka det franska forskningssystemet. Han vill framför allt förenkla ansöknings- och beredningsprocesserna vid den nationella forskningsfinansiären Agence Nationale de la Recherche (ANR), men också hjälpa universiteten att utveckla nya inkomstkällor och därmed göra dem mindre beroend... ( 2016-05-19 )

Senast uppdaterad: 2017-08-01

Prenumerera på nyheter om internationell forskningspolitik

Registrera dig för Vetenskapsrådets nyhetsbrev


Kontakt

Redaktör för bevakningen av internationell forskningspolitik är Marianne Wikgren.