RSS: Nyheter om interntionell forskningspolitik

Omvärldsbevakning av internationell forskningspolitik

Här kan du ta del av Vetenskapsrådets omvärldsbevakning av internationell forskningspolitik. Du kan också få nyheterna via Vetenskapsrådets nyhetsbrev, eller genom att prenumerera på vårt rss-flödelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du kan också söka efter nyheter via sökrutan.

 • Dansk katalog över viktigaste forskningsområden

  I Danmark sammanställer Styrelsen for Forskning og Innovation katalogen FORSK2025 över framtidens viktigaste forskningsområden, som ska ge en grund för en nationell forskningsstrategi. ( 2016-08-16 )
 • Internationella forskarreaktioner på turkiska regeringens åtgärder mot landets universitet och forskare

  EUA (The European University Association) och flera internationella forskarorganisationer har i olika uttalanden protesterat mot den turkiska regeringens åtgärder att stänga flera universitet, suspendera universitetsrektorer, uppmana samtliga dekaner vid statliga och flera privata universitet att avsäga sig sina uppdrag, samt införa reseförbud för forskarna vid de statliga universiteten. ( 2016-08-16 )
 • John-Arne Røttingen blir ny direktör för Norges forskningsråd 2017

  John-Arne Røttingen har utsetts till ny direktör för Forskningsrådet från den 1 mars 2017, då Arvid Hallén går i pension. ( 2016-08-16 )
 • Storbritanniens nationella forskningsutvärdering föreslås fortsatt bygga på peer review

  Storbritanniens forskningsfinansieringssystem har nyligen setts över och kommer att genomgå betydande strukturförändringar. En del av översynen gäller det nationella utvärderingssystemet för forskning, Research Excellence Framework (REF), som utgör grund för den kvalitetsbaserade forskningsfinansieringen till universiteten. I slutet av juli publicerades en utredning ledd av Nicholas Stern gällande... ( 2016-08-16 )
 • Tvärvetenskaplig forskning utmanar forskare, finansiärer och vetenskapliga tidskrifter

  Vikten av och svårigheterna med att bedriva, bedöma och finansiera tvärvetenskaplig forskning lyfts i en artikel i Nature . En studie visar till exempel att tvärvetenskapliga forskningsprojekt vid Australiens forskningsråd har svårare att få finansiering än projekt som bedrivs inom endast ett vetenskapsområde. ( 2016-08-16 )
 • Schweiz mest innovativt i Europa, men Sverige leder bland EU-länderna

  EU-kommissionen har publicerat 2016 års upplaga av the European Innovation Scoreboard (tidigare Innovation Union Scoreboard). Schweiz och Israel klassas som starka innovationsländer, medan Sverige är EU:s innovationsledare. Kommissionen har också publicerat en indikatorrapport över EU-ländernas prestationer inom forskning och innovation. ( 2016-08-16 )
 • Uppdaterade arbetsprogram för H2020 2016-2017

  EU-kommissionen publicerade den 25 juli uppdaterade arbetsprogram för alla delar av ramprogrammet för forskning och innovation Horisont 2020. Förändringar i arbetsprogrammen gäller främst för utlysningarna 2017. ( 2016-08-16 )
 • Grekland får europeiskt stöd för ny grundforskningsfinansiär

  Ett lån på 180 miljoner euro från Europeiska investeringsbanken ska användas för att etablera en ny grekisk myndighet för finansiering av grundforskning, rapporterar tidskriften Nature . The Hellenic Foundation for Research and Innovation ska utlysa bidrag för grundforskningsprojekt, forskningsutrustning och stipendier för unga forskare. ( 2016-08-16 )
 • Storbritannien garanterar sina forskare bidrag för EU-projekt inom H2020

  Den brittiska regeringen kommer att garantera universitetens finansiella åtaganden inom påbörjade och sökta forskningsprojekt inom ramprogrammet H2020 och kommer också att kompensera forskarna och universiteten för EU-bidrag som eventuellt avslutas i och med Storbritanniens utträde ur EU. ( 2016-08-16 )
 • ERC börjar utvärdera genomslaget av sina forskningsbidrag

  Europeiska forskningsrådet (ERC) ska följa upp nyttan av den forskning som rådet finansierar. ERC:s ordförande Jean-Pierre Bourguignon meddelade vid European Science Open Forum (ESOF) i Manchester den 29 juli att ERC ska utveckla metoder för att fortsatt utvärdera ett urval av sina avslutade projekt. Han hoppas att ERC på så sätt ska kunna påvisa grundforskningens betydelse för samhället. ( 2016-08-16 )
 • Slovakien ny EU-ordförande från 1 juli

  Slovakien är ordförande för Europeiska unionens råd (EU-ministerrådet) från den 1 juli till den 31 december 2016. Det slovakiska ordförandeskapets prioriteringar återspeglar de övergripande prioriteringarna i den strategiska agenda som Europeiska rådet fastställde under 2014. ( 2016-08-16 )

Senast uppdaterad: 2017-08-01

Prenumerera på nyheter om internationell forskningspolitik

Registrera dig för Vetenskapsrådets nyhetsbrev


Kontakt

Redaktör för bevakningen av internationell forskningspolitik är Marianne Wikgren.