RSS: Nyheter om interntionell forskningspolitik

Omvärldsbevakning av internationell forskningspolitik

Här kan du ta del av Vetenskapsrådets omvärldsbevakning av internationell forskningspolitik. Du kan också få nyheterna via Vetenskapsrådets nyhetsbrev, eller genom att prenumerera på vårt rss-flödelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du kan också söka efter nyheter via sökrutan.

 • Förslag om ökad budget för Horisont 2020

  EU-kommissionen vill öka budgeten för ramprogrammet för forskning, Horisont 2020, med 400 miljoner euro över resten av programperioden. Kommissionen vill också göra det enklare för forskarna att få tillgång till EU-finansiering. ( 2016-09-23 )
 • Europeisk reform för upphovsrätt ska göra datautvinning enklare för forskare

  EU-kommissionen har föreslagit att databaserad analys av forskningsartiklar och forskningsdata (data mining) ska undantas från de allmänna reglerna för upphovsrätt. ( 2016-09-23 )
 • ERC uppmuntrar till ökat deltagande genom forskarutbyte

  Forskningsfinansiärer i sex EU-medlemsstater har lanserat stipendieprogram där unga forskare kan ansöka om forskarutbyte i form av studiebesök i framgångsrika ERC-bidragsmottagares forskningsteam. Det europeiska forskningsrådet ERC hoppas att internationell erfarenhet i toppforskningsmiljöer ska bredda basen av unga forskare från mindre framgångsrika länder som har möjlighet att tävla om ERC-bidra... ( 2016-09-23 )
 • Europeiskt regionalt möte ska förbereda nästa Global Research Council-årsmöte

  Inför Global Research Councils (GRC) nästa årsmöte, som ska hållas i Ottawa den 29-31 maj 2017, hålls ett regionalt möte för Europa i Zürich den 2-3 november i år. ( 2016-09-23 )
 • Europeisk pensionsfond för forskare har lanserats

  En prioriterad åtgärd för att förverkliga det europeiska forskningsområdet ERA har länge varit att skapa en öppen arbetsmarknad för forskare. En pan-europeisk pensionsfond för forskare, RESAVER, har nu startat, i och med att ett antal organisationer med arbetaransvar för forskare har inlett sina inbetalningar till fonden. ( 2016-09-23 )
 • Schweizisk forskning är beroende av samarbetet med EU

  Ordföranden för organisationen för universiteten i Schweiz, Michael Hengartner, säger att antalet schweiziska forskare i EU:s ramprogram Horisont 2020 har sjunkit med hälften efter det att Schweiz förlorade sin status som fullvärdigt associerat land inom Horisont 2020. ( 2016-09-23 )
 • Kommissionens rekommendationer
  ska hjälpa Ungern till framgångsrikt forskningssystem

  EU-kommissionen har presenterat ett antal centrala policyrekommendationer som ska hjälpa Ungern att utveckla sitt forskningssystem och prestera bättre inom forskning och innovation. ( 2016-09-23 )
 • Brittiskt forum för ansvarsfull bibliometri diskuterar bättre grund för utvärderingar

  Diskussioner om det brittiska systemet för prestationsbaserad resursfördelning av forskningsmedel till universiteten har bland annat rört frågan om hur bibliometriska metoder bäst kan användas. Ett nytt forum för ”responsible metrics” har nu etablerats för att stödja användningen av mätmetoder som är robusta, transparenta, diversifierade och reflekterande. ( 2016-09-23 )
 • Bibliometri-baserad utvärdering med hänsyn till humaniora och samhällsvetenskap

  I en artikel i Research diskuterar Gunnar Sivertsen användningen av bibliometri i nationell prestationsbaserad forskningsutvärdering. Han anser att publiceringsmönstren för humaniora och samhällsvetenskaperna fortfarande ofta missförstås i utvärderingssystemen. ( 2016-09-23 )
 • Dansk studie över samarbetet mellan den offentliga forskningen och näringslivet

  En ny dansk litteraturstudie visar att samarbetet mellan offentliga forskningsinstitutioner och företag ökar stadigt och är lönsamt för företagen. Men studien visar också att de politiska förväntningarna fokuserar mer på kvantitet och kortsiktigt mätbara effekter än på insikter, idéer, teknik och högutbildad arbetskraft som är universitetens långsiktiga bidrag till näringslivet. ( 2016-09-23 )
 • Danmarks forskningsråd pekar på fem vägar till genomslag för forskningen

  Danmarks Det Frie Forskningsråd (DFF) vill synliggöra forskningens samhällseffekter och lyfta fram hur forskningsbidragen påverkar företagen, den offentliga sektorn, utbildningssystemet, lagstiftningen och den kulturella utvecklingen. ( 2016-09-23 )
 • Är den nordiska forskningskvaliteten hotad?

  Times Higher Education skriver om de nedskärningar och omstruktureringar som drabbat universiteten i särskilt Finland, Danmark och Island, och frågar sig om de nordiska länderna riskerar förlora sitt rykte som framgångsrika forskningsnationer. ( 2016-09-23 )

Senast uppdaterad: 2017-08-01

Prenumerera på nyheter om internationell forskningspolitik

Registrera dig för Vetenskapsrådets nyhetsbrev


Kontakt

Redaktör för bevakningen av internationell forskningspolitik är Marianne Wikgren.