RSS: Nyheter om interntionell forskningspolitik

Omvärldsbevakning av internationell forskningspolitik

Här kan du ta del av Vetenskapsrådets omvärldsbevakning av internationell forskningspolitik. Du kan också få nyheterna via Vetenskapsrådets nyhetsbrev, eller genom att prenumerera på vårt rss-flödelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du kan också söka efter nyheter via sökrutan.

 • Elsevier analyserar Indiens forskningsutveckling

  Indien är en forskningsnation i tillväxt som står särskilt stark inom vissa sektorer, som materialvetenskap, kemi och farmakologi. Publikationsvolym, andel artiklar som hör till de tio procenten mest citerade och antal patent har ökat sedan 2009, liksom också internationella samarbeten och samverkan mellan akademi och näringsliv. ( 2016-10-21 )
 • Sydafrika ska se över sin forskningsstrategi

  Sydafrikas forskningsminister Naledi Pandor säger att regeringen har inlett processen med att ta fram en ny forskningsproposition och en tioårsplan för forskning, teknologi och innovation. Regeringen ser forskningen som central i arbetet med landets primära utmaningar: fattigdom, arbetslöshet och ojämställdhet. ( 2016-10-21 )
 • Finland Akademi beviljar spetsprojektfinansiering inom programmet Framåt med forskning

  Finansieringen av 101 spetsprojekt grundar sig på ett regeringsanslag med syfte att stärka forskningens kvalitet och genomslag samt främja aktivt samarbete med de som utnyttjar forskningens resultat. ( 2016-10-21 )
 • LERU inleder samarbete med centraleuropeiska forskningsuniversitet

  The League of European Research Universities (LERU) är en sammanslutning av i huvudsak västeuropeiska universitet. LERU har inlett ett tätare samarbete med sju centraleuropeiska universitet, för att diskutera gemensamma frågor som det europeiska forskningsområdet ERA och the Open Science Policy (OSP) Platform. ( 2016-10-21 )
 • Kristin Danielsen blir ny styrelseordförande för NordForsk

  På NordForsks styrelsemöte den 6 oktober i Oslo blev Kristin Danielsen utnämnd till ny ordförande. Hon är internationell direktör vid Norges forskningsråd sedan 2012. Eva Björck, huvudsekreterare för Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté, fortsätter som vice ordförande. ( 2016-10-21 )
 • Organisationsförändringar i det danska forskningssystemet

  Från och med den 1 januari 2017 läggs de nuvarande styrelserna under Uddannelses- og Forskningsministeriet ned, och ersätts av två nya styrelser: Styrelsen for Forskning og Uddannelse samt Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte. Efter en lagändring 2017 kommer den danska forskningsfinansiären Det Frie Forskningsråd att ändra namn till Danmarks Frie Forskningsfond och få nya ramar för sit... ( 2016-10-21 )
 • Australien ändrar grunderna för universitetens basfinansiering för forskning och forskarutbildning

  Som en del av Australiens nationella strategi för innovation och forskning inför regeringen från januari 2017 ett nytt system för resursfördelning till forskning vid universiteten. I det nya systemet ska lika stor vikt läggas vid framgångsrik samverkan med näringslivet som vid forskningens kvalitet. ( 2016-10-21 )
 • HEFCE ska utveckla nästa brittiska forskningsutvärdering

  Storbritanniens forskningsminister Jo Johnson bekräftar att det blir högskolerådet HEFCE (The Higher Education Funding Council for England) som ska ansvara för utformningen av nästa nationella utvärdering, the Research Excellence Framework (REF). ( 2016-10-21 )
 • Norges forskningsråd utvärderar hela det samhällsvetenskapliga fältet

  Forskningsrådet har ansvaret för att utvärdera norsk forskning efter ämnesområde. Som bäst pågår en utvärdering av humaniora, och nu påbörjas en utvärdering av samhällsvetenskaperna. Både universiteten, högskolorna och forskningsinstituten omfattas av utvärderingen, som berör omkring 6000 forskare. ( 2016-10-21 )
 • Finlands regering vill ge universitetens tilläggsfinansiering genom ökat kapital

  Den finska undervisningsministern Sanni Grahn-Laasonen säger att regeringen ska öka universitetens kapitalfinansiering med flera hundra miljoner euro. Pengarna fås genom försäljning av statens egendom, och universiteten ska använda kapitalavkastningen till att stärka sin undervisning och grundforskning. ( 2016-10-21 )
 • Norges forskningsbudget fortsätter att öka

  Tillväxten i den norska forskningsbudgeten följer regeringens långtidsplan för forskning och högre utbildning och omfattar en nominell tillväxt på 1,9 miljarder norska kronor. Strategiska tematiska satsningar, forskningsinfrastrukturer och fria projektbidrag prioriteras. Dessutom vill regeringen skapa förutsättningar för ökat norskt deltagande i EU:s ramprogram för forskning. ( 2016-10-21 )
 • EUA publicerar de senaste siffrorna om europeisk universitetsfinansiering

  European University Association (EUA) publicerar årligen information om universitetssystemen i trettio länder i Europa i sitt Public Funding Observatory . De senaste siffrorna visar att de flesta universitetssystem pressas av nedskärningar och att klyftan mellan de nationella systemen ökar. ( 2016-10-21 )
 • Dagens forskningsfinansiering gynnar inte vetenskapliga genombrott

  Nobelpristagaren i fysik 2011, Saul Perlmutter, anser att det nuvarande finansieringsklimatet för forskning leder till att forskarna är mer upptagna av att administrera bidragen än att göra nya upptäckter. ( 2016-10-21 )
 • Oberoende expertgrupp ska ge EU-kommissionen råd om hur EU:s forskningsfinansiering ska få bättre genomslag

  En högnivågrupp som leds av Pascal Lamy, tidigare professor vid Jacques Delors Institute och generaldirektör för WTO ska ge rekommendationer om hur genomslaget för forskningsfinansieringen inom både Horisont 2020 och det kommande ramprogrammet ska kunna maximeras. ( 2016-10-21 )
 • Det europeiska innovationsrådet tar form

  I juni 2015 lanserade EU-kommissionen idén om ett nytt europeiskt innovationsråd, European Innovation Council (EIC), som ska vara en motsvarighet till det europeiska forskningsrådet ERC. ( 2016-10-21 )
 • Österrikisk forskargrupp ger förslag om utveckling av EU:s ramprogram

  Nästa ramprogram, FP9, borde fokusera på samhällsutmaningarna och ett fåtal prioriterade teman, anser en forskargrupp som tillsatts av den österrikiska regeringen. Gruppen föreslår att FP9 ska få enklare regler, robustare utvärdering och utökat deltagande från forskare utanför EU. ( 2016-10-21 )
 • Ordval i rekommendationsbrev visar på dold ojämlikhet

  En studie som utförts vid Columbia University visar att kvinnor som konkurrerar om akademiska positioner genomgående får mindre lysande omdömen än männen i sina rekommendationsbrev. ( 2016-10-21 )

Senast uppdaterad: 2017-08-01

Prenumerera på nyheter om internationell forskningspolitik

Registrera dig för Vetenskapsrådets nyhetsbrev


Kontakt

Redaktör för bevakningen av internationell forskningspolitik är Marianne Wikgren.