RSS: Nyheter om interntionell forskningspolitik

Omvärldsbevakning av internationell forskningspolitik

Här kan du ta del av Vetenskapsrådets omvärldsbevakning av internationell forskningspolitik. Du kan också få nyheterna via Vetenskapsrådets nyhetsbrev, eller genom att prenumerera på vårt rss-flödelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du kan också söka efter nyheter via sökrutan.

 • Möte mellan världens forskningsintensiva universitet

  Vid sitt årliga möte antog nätverket för forskningsintensiva universitet, the Global Council of Research-Intensive University Networks , två nya åsiktsförklaringar som berör vikten av långsiktiga satsningar på grundläggande forskning och forskningsuniversitetens betydelse för innovation. ( 2016-11-24 )
 • Ny europeisk sammanslutning för samhällsvetenskap och humaniora

  Vid en konferens om samhällsvetenskaper och humaniora i Bratislava lanserades the European Alliance for Social Sciences and Humanities (EASSH). En viktig fråga för den nya organisationen är att arbeta för mer direkt programfinansiering av samhällsvetenskapliga och humanistisk forskning inom det kommande ramprogrammet för forskning (FP9). ( 2016-11-24 )
 • Danmarks Det Frie Forskningsråds sekretariat har flyttat till Odense

  Som ett led i den danska regeringens plan att flytta ut 3900 statliga arbetsplatser från huvudstaden, har sekretariatet för forskningsfinansiären Det Frie Forskningsråd flyttat till Odense. Efter en lagändring 2017 ska forskningsrådet ändra namn till Danmarks Frie Forskningsfond. ( 2016-11-24 )
 • Ny dansk lag ska underlätta för internationella forskare vid ESS

  Enligt nuvarande dansk lagstiftning kan personer från länder utanför EU som har arbetstillstånd i Sverige inte få uppehållstillstånd i Danmark. Ett nytt danskt lagförslag ska emellertid tillåta att personer som anställda vid eller doktorander knutna till European Spallation Source (ESS) i Lund ska kunna bosätta sig i Danmark. Målsättningen är att den nya lagen ska träda i kraft den 1 januari 2017. ( 2016-11-24 )
 • Mätning av forskningens genomslag i framtida EU-ramprogram

  Enligt EU:s forskningskommissionär Carlos Moedas ska nästa ramprogram för forskning, FP9, förhålla sig ”mer sofistikerat” till frågan om impact, det vill säga forskningens genomslag utanför akademin. Moedas anser att kommissionen har ett ansvar att förbättra och maximera forskningens genomslag, samt att förmedla information om forskningens nytta till EU-ländernas finansministrar och till allmänhet... ( 2016-11-24 )
 • Europeiska revisionsrätten vill att EU-kommissionen litar mer på forskarna

  Europeiska revisionsrätten anser att EU-kommissionen ska förenkla reglerna för forskningsfinansiering. Rätten anser att det är bättre att betala ut en klumpsumma till forskarna och bygga uppföljningen av utbetalda medel mer på förtroende än på komplicerade ersättningsregler. ( 2016-11-24 )
 • Nederländska vetenskapsakademin håller specialval för kvinnor

  För att påskynda jämställdheten håller den nederländska vetenskapsakademin KNAW två särskilda valomgångar där endast kvinnor kan delta. Akademins ordförande José van Dijk säger i en artikel i Science att urvalsprocessen kommer att vara lika rigorös som alltid. ( 2016-11-24 )
 • Kanadas regering letar brett efter nationell vetenskapsrådgivare

  Kanadas regering kommer att publicera en öppen utlysning för nomineringar till positionen som ny nationell vetenskaplig rådgivare. Kanadas forskningsminister Kirsty Duncan säger att regeringen vill vara säker på att få in kandidater som respekteras av forskningssamfundet, har kunskap om forskningssystemet, förstår hur regeringen arbetar och dessutom är goda kommunikatörer. ( 2016-11-24 )
 • Hårda besparingar hotar att bromsa forskningen i Brasilien

  Brasiliens regering försöker genomdriva en grundlagsändring som kommer att förhindra alla höjningar av offentliga utgifter över inflationsgränsen under en tjugoårsperiod. Forskningsfinansiärerna och landets forskare känner djup oro. ( 2016-11-24 )
 • Singapore satsar på humaniora och samhällsvetenskap

  Singapore har traditionellt satsat stort på naturvetenskaplig forskning, men nu vill regeringen kraftigt öka finansieringen av humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Tidigare i år etablerades ett nytt forskningsråd, Social Science Research Council (SSRC), som ska finansiera teman som social integration och nya utbildningsmodeller. ( 2016-11-24 )
 • Schweiz utreder bästa vägen mot open access-publicering

  Det Schweiziska nationella forskningsrådet SNSF och universitetsorganisationen Swissuniversities har låtit analysera olika tänkbara scenarier med kostnadskalkyler för en omstrukturering i riktning mot öppen publicering av offentligt finansierad forskning. ( 2016-11-24 )
 • Rapport från Science Europe med riktlinjer för open access-publicering

  Science Europe (SE) har publicerat en rapport om riktlinjerna för open access-publicering i medlemsländerna. Rapporten har tagits fram av SE Working Group on Open Access (OA). ( 2016-11-24 )
 • Fler forskare positiva till att publicera artikelgranskarnas omdömen

  Flera vetenskapliga tidskrifter diskuterar frågan om ”öppen peer review”, där artikelgranskarnas omdömen publiceras. Frågan gäller om forskarna ser publiceringen som en väg mot mer stabil och jämlik granskning eller som ett försök till öppenhet med eventuell negativ inverkan på granskningsprocessen. ( 2016-11-24 )
 • Nytt system för forskningsfinansiering diskuteras i Nederländerna

  Nederländernas nationella forskningsfinansiär NWO planerar att pröva ett radikalt nytt forskningsfinansieringssystem som ska komplettera traditionell forskningsfinansiering genom peer review, skriver nättidskriften Euroscientist . ( 2016-11-24 )
 • Unga forskares villkor uppmärksammas

  I ett specialnummer av tidskriften Nature diskuteras unga forskares villkor i flera artiklar. En utgångspunkt är den allt hårdare konkurrensen om forskningsmedel som i hög grad drabbar forskare i början av sin karriär. ( 2016-11-24 )

Senast uppdaterad: 2017-08-01

Prenumerera på nyheter om internationell forskningspolitik

Registrera dig för Vetenskapsrådets nyhetsbrev


Kontakt

Redaktör för bevakningen av internationell forskningspolitik är Marianne Wikgren.