VR kommenterar

 • Sven Stafström, gd Vetenskapsrådet Sven Stafström, generaldirektör

  "Bättre förutsättningar för svensk forskning med dialog och samverkan"

  Forskares villkor, ansvaret för nationell infrastruktur samt hur basanslag respektive externa bidrag ska användas för att nå maximal effekt av forskningsfinansieringen är frågor vi behöver ha en dialog om. I höst träffar Vetenskapsrådet lärosätesledningarna för diskussion om vilka åtgärder som behövs för ökad kvalitet i forskning. (2017-10-09 )

  Läs hela inlägget
 • Sven Stafström, gd Vetenskapsrådet Sven Stafström, generaldirektör

  ”Grundforskningen måste integreras bättre i EU:s ramprogram”

  Vetenskapsrådet har lämnat sina rekommendationer för EU:s nuvarande och kommande ramprogram för forskning och innovation. Rekommendationerna har tagits fram i en process som involverat Vetenskapsrådets styrelse, ämnesråd, råd, kommittéer samt även forskare och personal på svenska lärosäten via en enkät. Generaldirektör Sven Stafström kommenterar här inspelet. (2017-03-08 )

  Läs hela inlägget
 • Sven Stafström, gd Vetenskapsrådet Sven Stafström, generaldirektör

  "År 2016 betalade vi ut 6,4 miljarder i forskningsstöd"

  Vetenskapsrådets årsredovisning för 2016 har lämnats till regeringen. Under 2016 betalade myndigheten ut sammanlagt 6,4 miljarder till framförallt grundforskning inom samtliga vetenskapsområden och till forskningsinfrastruktur. Av de 6 095 ansökningar som bereddes vid myndigheten beviljades 1 051. (2017-02-24 )

  Läs hela inlägget
 • Sven Stafström, gd Vetenskapsrådet Sven Stafström, generaldirektör

  ”Vi välkomnar Oredlighetsutredningens betänkande”

  Vetenskapsrådets generaldirektör Sven Stafström välkomnar och kommenterar här kort betänkandet som Oredlighetsutredningen idag lämnat till Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning. (2017-02-22 )

  Läs hela inlägget

Senast uppdaterad: 2014-06-12

VR kommenterar

Under rubriken VR kommenterar berättar Vetenskapsrådets medarbetare om myndighetens verksamhet.