VR kommenterar

 • Sven Stafström, gd Vetenskapsrådet Sven Stafström, generaldirektör

  Lyft fram kvalitetsarbetet i Styr- och resursutredningen

  Hur lärosätena styrs, och hur resurserna fördelas, har avgörande betydelse. Vetenskapsrådets synpunkter på Styr- och resursutredningens modellförslag tar avstamp i målet att Sverige ska vara ett av världens främsta forskningsländer och en ledande kunskapsnation. Då måste all forskning som bedrivs på svenska lärosäten hålla en hög vetenskaplig kvalitet, skriver generaldirektör Sven Stafström. (2018-03-07 )

  Läs hela inlägget
 • Sven Stafström, gd Vetenskapsrådet Sven Stafström, generaldirektör

  "Jämställdhet är en kvalitetsfråga"

  SvD:s ledarskribent Ivar Arpi har i ett antal artiklar kritiserat genusvetenskapen och dess roll i forskarsamhället. Bland annat ifrågasätter han Vetenskapsrådets arbete med att främja jämställdheten inom akademin. Här svarar generaldirektör Sven Stafström på kritiken. (2018-02-22 )

  Läs hela inlägget
 • Sven Stafström, gd Vetenskapsrådet Sven Stafström, generaldirektör

  "Bättre förutsättningar för svensk forskning med dialog och samverkan"

  Forskares villkor, ansvaret för nationell infrastruktur samt hur basanslag respektive externa bidrag ska användas för att nå maximal effekt av forskningsfinansieringen är frågor vi behöver ha en dialog om. I höst träffar Vetenskapsrådet lärosätesledningarna för diskussion om vilka åtgärder som behövs för ökad kvalitet i forskning. (2017-10-09 )

  Läs hela inlägget
 • Sven Stafström, gd Vetenskapsrådet Sven Stafström, generaldirektör

  ”Grundforskningen måste integreras bättre i EU:s ramprogram”

  Vetenskapsrådet har lämnat sina rekommendationer för EU:s nuvarande och kommande ramprogram för forskning och innovation. Rekommendationerna har tagits fram i en process som involverat Vetenskapsrådets styrelse, ämnesråd, råd, kommittéer samt även forskare och personal på svenska lärosäten via en enkät. Generaldirektör Sven Stafström kommenterar här inspelet. (2017-03-08 )

  Läs hela inlägget

Senast uppdaterad: 2014-06-12

VR kommenterar

Under rubriken VR kommenterar berättar Vetenskapsrådets medarbetare om myndighetens verksamhet.