VR kommenterar

 • Sven Stafström, gd Vetenskapsrådet Sven Stafström, generaldirektör

   ”Tack för en fantastisk insats!”

  Inför årets sista arbetsvecka vill jag passa på att önska alla ledamöter av ämnesråd, råd och kommittéer, alla ca 800 forskare och experter som är med i olika beredningsgrupper och bedömningspaneler samt inte minst all personal en riktigt god jul och ett gott nytt år. Tack för alla fantastiska insatser under 2015! (2015-12-21 )

  Läs hela inlägget
 • Sven Stafström, gd Vetenskapsrådet Björn Halleröd, huvudsekreterare forskningsinfrastruktur

  "Begränsad infrastrukturbudget ger tuffa prioriteringar"

  Forskningens infrastruktur spelar en allt större roll. Ledande svensk forskning är i hög grad förknippad med utveckling av och tillgång till infrastruktur. Detta gäller inte bara inom de områden som traditionellt sett har varit infrastrukturtunga såsom partikelfysik, astronomi och materialvetenskap, utan inom forskningen generellt. Infrastrukturerna tenderar att bli allt dyrare allt eftersom kraven på prestanda ökar. (2015-12-17 )

  Läs hela inlägget
 • Sven Stafström, gd Vetenskapsrådet Sven Stafström, generaldirektör

  "Rådsprofessorbidragen skapar förutsättningar för långsiktig forskning med stor potential"

  Idag presenterar Vetenskapsrådet vilka tio forskare som beviljas rådsprofessorbidrag för 2016 och tio år framåt. Detta stöd ger oss möjlighet att erbjuda gynnsamma villkor för framstående forskning och vi ser med intresse fram mot de forskningsrön som kommer att produceras. (2015-12-08 )

  Läs hela inlägget
 • Sven Stafström, gd Vetenskapsrådet Sven Stafström, generaldirektör

  "Svensk forskning har stor potential redan på idéstadiet"

  November är en speciell månad på Vetenskapsrådet. Då avrundar vi ett år av intensivt arbete med att fördela över två miljarder kronor till forskningsprojekt inom alla ämnesområden. 758 av de 4780 ansökningar som kommit till Vetenskapsrådet i årets stora utlysning beviljas bidrag. (2015-11-05 )

  Läs hela inlägget

Senast uppdaterad: 2014-06-12

VR kommenterar

Under rubriken VR kommenterar berättar Vetenskapsrådets medarbetare om myndighetens verksamhet.