VR kommenterar

 • Sven Stafström, gd Vetenskapsrådet Björn Halleröd, huvudsekreterare forskningsinfrastruktur

  "Begränsad infrastrukturbudget ger tuffa prioriteringar"

  Forskningens infrastruktur spelar en allt större roll. Ledande svensk forskning är i hög grad förknippad med utveckling av och tillgång till infrastruktur. Detta gäller inte bara inom de områden som traditionellt sett har varit infrastrukturtunga såsom partikelfysik, astronomi och materialvetenskap, utan inom forskningen generellt. Infrastrukturerna tenderar att bli allt dyrare allt eftersom kraven på prestanda ökar. (2015-12-17 )

  Läs hela inlägget
 • Sven Stafström, gd Vetenskapsrådet Sven Stafström, generaldirektör

  "Rådsprofessorbidragen skapar förutsättningar för långsiktig forskning med stor potential"

  Idag presenterar Vetenskapsrådet vilka tio forskare som beviljas rådsprofessorbidrag för 2016 och tio år framåt. Detta stöd ger oss möjlighet att erbjuda gynnsamma villkor för framstående forskning och vi ser med intresse fram mot de forskningsrön som kommer att produceras. (2015-12-08 )

  Läs hela inlägget
 • Sven Stafström, gd Vetenskapsrådet Sven Stafström, generaldirektör

  "Svensk forskning har stor potential redan på idéstadiet"

  November är en speciell månad på Vetenskapsrådet. Då avrundar vi ett år av intensivt arbete med att fördela över två miljarder kronor till forskningsprojekt inom alla ämnesområden. 758 av de 4780 ansökningar som kommit till Vetenskapsrådet i årets stora utlysning beviljas bidrag. (2015-11-05 )

  Läs hela inlägget
 • Anna Vallstedt Haeger, chef enheten för beredningssamordnin, Vetenskapsrådet Anna Vallstedt Haeger, chef för enheten för beredningssamordning

  ”Intensivt arbete vaskar fram bästa projekten”

  Just nu pågår ett intensivt arbete för Vetenskapsrådets beredningsgrupper. Närmare 5 500 ansökningar om forskningsbidrag ska granskas, bedömas och prioriteras enligt vår beredningsprocess. Det är viktigt för oss på Vetenskapsrådet att du som sökt medel hos oss vet hur din ansökan behandlas och att du känner att du kan lita på processen. Därför vill jag här berätta om hur arbetet med att bereda forskningsansökningar går till.
  (2015-08-17 )

  Läs hela inlägget

Senast uppdaterad: 2014-06-12

VR kommenterar

Under rubriken VR kommenterar berättar Vetenskapsrådets medarbetare om myndighetens verksamhet.