VR kommenterar

 • Anna Vallstedt Haeger, chef enheten för beredningssamordnin, Vetenskapsrådet Anna Vallstedt Haeger, chef för enheten för beredningssamordning

  ”Intensivt arbete vaskar fram bästa projekten”

  Just nu pågår ett intensivt arbete för Vetenskapsrådets beredningsgrupper. Närmare 5 500 ansökningar om forskningsbidrag ska granskas, bedömas och prioriteras enligt vår beredningsprocess. Det är viktigt för oss på Vetenskapsrådet att du som sökt medel hos oss vet hur din ansökan behandlas och att du känner att du kan lita på processen. Därför vill jag här berätta om hur arbetet med att bereda forskningsansökningar går till.
  (2015-08-17 )

  Läs hela inlägget
 • Sven Stafström, gd Vetenskapsrådet Sven Stafström, generaldirektör

  ”Hur ska Sverige förbli en framstående forskningsnation?”

  Vad krävs för att Sverige ska förbli det regeringen strävar efter i målet för svensk forskningspolitik: en ”framstående forskningsnation, där forskning och utbildning bedrivs med hög kvalitet och skapar ny kunskap som bidrar till innovation, samhällets utveckling och näringslivets konkurrenskraft”? (2015-06-25 )

  Läs hela inlägget
 • Sven Stafström, gd Vetenskapsrådet Sven Stafström, generaldirektör

  Omfördelning av basresurser: Kvalitetsutvärderingen är det centrala

  Vetenskapsrådets har i ett förslag som lämnats till regeringen i slutet av 2014 rekommenderat att man bör lämna den nuvarande modellen för omfördelning av basresurser till lärosätena baserat på prestation och istället införa Fokus, Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige. Avsikten med Fokus är inte omfördelningen i sig, utan kvalitetsutvärderingen som vi tror i sig är kvalitetsdrivande. (2015-06-22 )

  Läs hela inlägget
 • Sven Stafström, gd Vetenskapsrådet Sven Stafström, generaldirektör

  "Svenska högskolan förbrukar forskningsbidrag snabbare"

  När man talar om högskolornas förbrukning av forskningsbidrag är det viktigt att se hela bilden. Statistik visar att universitet och högskolor har ett överskott av forskningsmedel som inte har förbrukats på utsatt tid. Men den visar också att omsättningen av forskningsbidrag har ökat de senaste åren. Dessutom finns det flera faktorer som påverkar tidsperioden forskarna har forskningsbidrag.  (2015-06-15 )

  Läs hela inlägget

Senast uppdaterad: 2014-06-12

VR kommenterar

Under rubriken VR kommenterar berättar Vetenskapsrådets medarbetare om myndighetens verksamhet.