VR kommenterar

 • Sven Stafström, gd Vetenskapsrådet Eva Björck, huvudsekreterare utbildningsvetenskap

  "Högaktuell rapport avslutar SKOLFORSK-projektet"

  Rapporterna som tagits fram inom ramen för Skolforskprojektet gör att vi nu har en bättre överblick över aktuell forskning om både den svenska skolans utmaningar inom några centrala kunskapsområden och metoder och modeller för hur man sammanställer forskningsresultat som kan användas i skolan.
  (2015-06-01 )

  Läs hela inlägget
 • Sven Stafström, gd Vetenskapsrådet Sven Stafström, generaldirektör

  ”Svensk forskning är internationellt konkurrenskraftig”

  Globalt sett har världskartan över vetenskaplig produktion förändrats relativt snabbt. Trots detta visar vår nya rapport ”Svensk vetenskaplig produktion och publiceringsmönster i ett internationellt perspektiv” att Sverige ligger bra till vad gäller hur mycket svenska forskare citeras och hur många vetenskapliga publikationer som svenska forskare producerar i förhållande till forskare i andra länder.
  (2015-05-19 )

  Läs hela inlägget
 • Sven Stafström, gd Vetenskapsrådet Jonas Björck, chef för avdelningen för forskningspolitik

  ”Vi kan bli ännu bättre på jämställdhet”

  Under 2014 har vi dels genomfört en kvalitativ analys av vår beredning av forskningsansökningar ur ett jämställdhetsperspektiv, dels en kvantitativ analys av jämställdheten i högskolan och Vetenskapsrådets forskningsstöd, från ett strukturellt perspektiv. Båda dessa analyser visar att vi har blivit bättre på jämställdhet – men ger också tydliga rekommendationer för hur vi kan bli ännu bättre.
  (2015-03-06 )

  Läs hela inlägget
 • Sven Stafström, gd Vetenskapsrådet Eva Björck, huvudsekreterare utbildningsvetenskap

  "Det krävs en fortsatt uppbyggnad av utbildningsvetenskaplig forskning för att möta de samhälleliga utmaningar som vi står inför"

  Den översikt som utbildningsvetenskapliga kommittén tagit fram visar på ett område under stark utveckling, där internationellt erkänd forskning ofta bedrivs i större forskningsmiljöer och i samverkan mellan olika ämnen. Intresset för forskning som handlar om hur nya tekniker påverkar barn och ungas lärande är stort liksom intresset för didaktiska frågor och skolforskning. (2015-02-11 )

  Läs hela inlägget

Senast uppdaterad: 2014-06-12

VR kommenterar

Under rubriken VR kommenterar berättar Vetenskapsrådets medarbetare om myndighetens verksamhet.