VR kommenterar

 • Sven Stafström, gd Vetenskapsrådet Jan Kaila, vetenskaplig rådgivare, kommittén för konstnärlig forskning

  "Konstnärlig forskning är stark i ett internationellt perspektiv"

  Svensk konstnärlig forskning står sig mycket stark vid en internationell jämförelse. Samtidigt är området splittrat med få seniora forskare och små forskargrupper. Större forskningsmiljöer skulle öppna för mer samarbete inom och mellan disciplingränserna och fler tematiska projekt. Det framgår av den översikt som kommittén för konstnärlig forskning tagit fram.
  (2015-02-11 )

  Läs hela inlägget
 • Sven Stafström, gd Vetenskapsrådet Cecilia Stålsby Lundborg, vetenskaplig rådgivare, kommittén för utvecklingsforskning

  "En av de största utmaningarna idag är att rekrytera yngre toppforskare till området"

  Svenska forskare har varit framgångsrika inom utvecklingsforskning och internationellt policyarbete. För att Sverige ska kunna behålla sin framstående position behöver yngre framstående forskare rekryteras till området. Det blir tydligt vid läsningen av den översikt som kommittén för utvecklingsforskning tagit fram.
  (2015-02-11 )

  Läs hela inlägget
 • Sven Stafström, gd Vetenskapsrådet Juni Palmgren, huvudsekreterare forskningsinfrastruktur

  "Guidens roll som prioriteringsinstrument stärks"

  Med tydligare koppling mellan satsningar på forskning och på forskningsinfrastruktur ökar möjligheterna för vetenskapliga genombrott. Det framgår av den översikt som rådet för forskningens infrastrukturer tagit fram. Som en röd tråd genom översikten – som samtidigt utgör Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen 2014 – går behovet av utvecklad e-infrastruktur. (2015-02-11 )

  Läs hela inlägget
 • Sven Stafström, gd Vetenskapsrådet Mats Ulfendahl, huvudsekreterare medicin och hälsa

  "Jag är övertygad om att medicinsk forskning skulle gynnas av ett mer sammanhållet system"

  Grundläggande forskning är avgörande för att kliniska tillämpningar ska kunna utvecklas. Svensk forskning inom medicin och hälsa är stark, men skulle bli ännu starkare med tydligare karriärvägar och mer internationell rörlighet. Det betonas i den översikt som ämnesrådet för medicin och hälsa har tagit fram. (2015-02-11 )

  Läs hela inlägget

Senast uppdaterad: 2014-06-12

VR kommenterar

Under rubriken VR kommenterar berättar Vetenskapsrådets medarbetare om myndighetens verksamhet.