VR kommenterar

 • Sven Stafström, gd Vetenskapsrådet Lars Kloo, huvudsekreterare naturvetenskap och teknikvetenskap

  "Översikten är en värdefull plattform för ett framtida förändringsarbete"

  Svensk naturvetenskaplig och teknikvetenskaplig forskning är världsledande inom flera ämnen. Den översikt som tagits fram av ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap visar också på en balansförskjutning mellan tillämpad och mer grundläggande forskning och på att stora forskningsområden tenderar att växa på mindre områdens bekostnad. (2015-02-11 )

  Läs hela inlägget
 • Sven Stafström, generaldirektör och Maria Thuveson, chef för avdelningen för forskningsfinansiering

  ”Vi vidtar åtgärder för att förenkla ansökningsprocessen i Prisma”

  Det nya ansökningssystemet Prisma är igång. Vi har identifierat vissa problem under de utlysningar som redan har genomförts. I de utlysningar som öppnar i februari kommer Vetenskapsrådet därför att ta in delar av ansökningarna i pdf-format. 
  (2015-02-06 )

  Läs hela inlägget
 • Sven Stafström, gd Vetenskapsrådet Sven Stafström, generaldirektör

  "Nu har vi lämnat vårt förslag om nationella riktlinjer för open access"

  Det är viktigt att den forskning som finansieras av offentliga medel också kommer samhället till del. Att publikationer och data från sådan forskning är öppet tillgängliga är inte bara en fråga om att förbättra spridningen och bidra till bättre forskning. Det är även en demokratifråga och en fråga om att öka nyttan av forskningen i samhället. (2015-01-15 )

  Läs hela inlägget
 • Sven Stafström, gd Vetenskapsrådet Sven Stafström, generaldirektör

  "Högre kvalitet med forskningsutvärdering"

  Med Vetenskapsrådets förslag till modell för fördelning av en del av basanslaget till universitet och högskolor, FOKUS, vill vi premiera och bidra till att höja kvaliteten på svensk forskning, samt verka för att forskningen bidrar till samhällets utveckling.
  (2014-12-19 )

  Läs hela inlägget

Senast uppdaterad: 2014-06-12

VR kommenterar

Under rubriken VR kommenterar berättar Vetenskapsrådets medarbetare om myndighetens verksamhet.