VR kommenterar

 • Sven Stafström, gd Vetenskapsrådet Kerstin Sahlin, huvudsekreterare humaniora och samhällsvetenskap

  "Samverkan med samhället är en integrerad del av den humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningen" 

  Humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning har genomgått en stark utveckling på senare år. Stöd till samarbeten över ämnes- och lärosätesgränser kan stärka området ytterligare. Viktigast för att upprätthålla bredd och djup och möjliggöra forskningsgenombrott är fri nyfikenhetsbaserad forskning. Det framgår av den översikt som ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap tagit fram.
  (2015-02-11 )

  Läs hela inlägget
 • Sven Stafström, gd Vetenskapsrådet Lars Kloo, huvudsekreterare naturvetenskap och teknikvetenskap

  "Översikten är en värdefull plattform för ett framtida förändringsarbete"

  Svensk naturvetenskaplig och teknikvetenskaplig forskning är världsledande inom flera ämnen. Den översikt som tagits fram av ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap visar också på en balansförskjutning mellan tillämpad och mer grundläggande forskning och på att stora forskningsområden tenderar att växa på mindre områdens bekostnad. (2015-02-11 )

  Läs hela inlägget
 • Sven Stafström, generaldirektör och Maria Thuveson, chef för avdelningen för forskningsfinansiering

  ”Vi vidtar åtgärder för att förenkla ansökningsprocessen i Prisma”

  Det nya ansökningssystemet Prisma är igång. Vi har identifierat vissa problem under de utlysningar som redan har genomförts. I de utlysningar som öppnar i februari kommer Vetenskapsrådet därför att ta in delar av ansökningarna i pdf-format. 
  (2015-02-06 )

  Läs hela inlägget
 • Sven Stafström, gd Vetenskapsrådet Sven Stafström, generaldirektör

  "Nu har vi lämnat vårt förslag om nationella riktlinjer för open access"

  Det är viktigt att den forskning som finansieras av offentliga medel också kommer samhället till del. Att publikationer och data från sådan forskning är öppet tillgängliga är inte bara en fråga om att förbättra spridningen och bidra till bättre forskning. Det är även en demokratifråga och en fråga om att öka nyttan av forskningen i samhället. (2015-01-15 )

  Läs hela inlägget

Senast uppdaterad: 2014-06-12

VR kommenterar

Under rubriken VR kommenterar berättar Vetenskapsrådets medarbetare om myndighetens verksamhet.