VR kommenterar

 • Sven Stafström, gd Vetenskapsrådet Sven Stafström, generaldirektör

  "Högre kvalitet med forskningsutvärdering"

  Med Vetenskapsrådets förslag till modell för fördelning av en del av basanslaget till universitet och högskolor, FOKUS, vill vi premiera och bidra till att höja kvaliteten på svensk forskning, samt verka för att forskningen bidrar till samhällets utveckling.
  (2014-12-19 )

  Läs hela inlägget
 • Sven Stafström, gd Vetenskapsrådet Juni Palmgren, huvudsekreterare forskningsinfrastruktur

  ”Ny hantering av nationell infrastruktur införs 2015”

  Nu är beslutet taget. En ny modell för prioritering, finansiering och organisation av nationell forskningsinfrastruktur kommer att ersätta tidigare hantering med start 2015. (2014-12-17 )

  Läs hela inlägget
 • Sven Stafström, gd Vetenskapsrådet Eva Björck, huvudsekreterare utbildningsvetenskap

  "Forskning med relevans för utbildning och skolväsende berör många!"

  Den 1 januari nästa år ska Skolforskningsinstitutet starta sin verksamhet. Institutets tillkomst är ett initiativ av den förra regeringen, som också gav Vetenskapsrådet i uppdrag att ta fram underlag till den nya myndigheten. (2014-12-01 )

  Läs hela inlägget
 • Sven Stafström, gd Vetenskapsrådet Sven Stafström, generaldirektör

  "2,5 miljarder till fria projektbidrag"

  I våras sökte drygt 5 600 forskare projektbidrag eller någon av de andra bidragsformer som ingick i Vetenskapsrådets stora utlysning. Nu är samtliga beslut tagna och totalt 824 forskare inom samtliga ämnesområden har beviljats bidrag. De kommer att få dela på 3,4 miljarder kronor de närmaste fem åren. Där utöver går cirka 186 miljoner till infrastrukturer under samma period.
  (2014-11-20 )

  Läs hela inlägget

Senast uppdaterad: 2014-06-12

VR kommenterar

Under rubriken VR kommenterar berättar Vetenskapsrådets medarbetare om myndighetens verksamhet.