VR kommenterar

 • Sven Stafström, gd Vetenskapsrådet Sven Stafström, generaldirektör

  "Välkommen att tycka till om nationella riktlinjer för open access"

  Mellan den 10 och 22 oktober kan du läsa och lämna synpunkter på en preliminär version av Vetenskapsrådets förslag till nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och forskningsdata. 
  (2014-10-10 )

  Läs hela inlägget
 • Sven Stafström, gd Vetenskapsrådet Maria Thuveson, chef för avdelningen för forskningsfinansiering

  ”Beredningsarbetet inne i en hektisk fas”

  I sommar har ett stort antal forskare arbetat med att granska totalt närmare 5 800 ansökningar om forskningsbidrag i Vetenskapsrådets stora ansökningsomgång. Att bereda och bedöma dessa ansökningar är en stor och grannlaga uppgift. Granskningen vilar på ett omfattande arbete av närmare 600 forskare i mer än 70 beredningsgrupper. (2014-09-10 )

  Läs hela inlägget
 • Sven Stafström, gd Vetenskapsrådet Sven Stafström, generaldirektör

  "Forskningsfinansiärerna bör prioritera nyttjande av ESS"

  Det första spadtaget har nu tagits till den europeiska spallationskällan ESS – en anläggning som kommer att stärka förutsättningarna för banbrytande forskning på svensk mark. (2014-09-03 )

  Läs hela inlägget
 • Sven Stafström, gd Vetenskapsrådet Sven Stafström, generaldirektör

  Välkommen att tycka till om "Forskningens framtid"!

  Som ett led i Vetenskapsrådets uppdrag att vara regeringens rådgivare i forskningspolitiska frågor  har ämnesråd, råd och kommittéer under våren och sommaren arbetat med att göra beskrivningar av de forskningsområden vi stöder – såväl ämnes- som tvärvetenskapliga områden. Arbetet går under namnet ”Forskningens framtid!”
  (2014-08-21 )

  Läs hela inlägget

Senast uppdaterad: 2014-06-12

VR kommenterar

Under rubriken VR kommenterar berättar Vetenskapsrådets medarbetare om myndighetens verksamhet.