VR kommenterar

 • Björn Halleröd, huvudsekreterare för forskningsinfrastruktur Björn Halleröd, huvudsekreterare forskningsinfrastruktur

  ”Svenska finansiärer och lärosäten måste ta gemensamt ansvar för forskningsinfrastruktur”

  Utlysningen Bidrag till infrastruktur av nationellt intresse öppnar den 1 februari. Nytt för i år är att det endast är ett urval av nya infrastrukturer som kan ansöka. Huvudsekreterare Björn Halleröd kommenterar här utlysningen, den strama budgeten och Vetenskapsrådets satsningar på forskningsinfrastruktur.
  (2017-01-19 )

  Läs hela inlägget
 • Sven Stafström, gd Vetenskapsrådet Sven Stafström, generaldirektör

  "Drygt 3,5 miljarder till forskning av högsta kvalitet"

  Nu är i stort sett samtliga beslut inom årets utlysningar tagna. Av totalt 6 095 mottagna ansökningar har 1 052 beviljats till en summa av drygt 3,5 miljarder kronor över de kommande fem åren. (2016-12-12 )

  Läs hela inlägget
 • Sven Stafström, gd Vetenskapsrådet Sven Stafström, generaldirektör

  "Nya riktlinjer för sakkunnigbedömning kommer inom kort"

  Nu har Vetenskapsrådet fattat beslut om de flesta bidrag som ska delas ut med start 2017. Det finns tre faktorer som är avgörande för Vetenskapsrådets hantering: vilka bidragsformer vi utlyser, hur Vetenskapsrådets budget fördelas mellan dessa bidragsformer och hur sakkunnigbedömningen genomförs. Det sistnämnda kommer att underlättas framöver med nya riktlinjer. (2016-11-16 )

  Läs hela inlägget
 • Sven Stafström, gd Vetenskapsrådet Jan-Ingvar Jönsson, huvudsekreterare medicin och hälsa

  ”Positivt med FN-deklaration för kampen mot antibiotikaresistens”

  Effektiva antibiotika är en förutsättning för behandling av många infektionssjukdomar. Problemet är att många bakterier utvecklar nya vägar att bli motståndskraftiga mot dagens antibiotika. Det äventyrar många hälso- och sjukvårdsinsatser där bakterier normalt inte bör vara en risk, till exempel cancerbehandling, transplantationer och operationer. Över hela världen blir vanliga infektioner resistenta mot antibiotika vilket leder till sjukdom och dödsfall. (2016-09-27 )

  Läs hela inlägget

Senast uppdaterad: 2014-06-12

VR kommenterar

Under rubriken VR kommenterar berättar Vetenskapsrådets medarbetare om myndighetens verksamhet.