VR kommenterar

 • Sven Stafström, gd Vetenskapsrådet Kerstin Sahlin, huvudsekreterare humaniora och samhällsvetenskap

  "Almedalen är ett bra tillfälle att skapa dialog"

  Humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning är viktig för samhällets utveckling. För att möta de samhällsutmaningar vi står inför behöver forskare och politiker mötas. I Almedalen vill Vetenskapsrådet skapa förutsättningar för det genom att tillsammans med Forte, Formas och Riksbankens jubileumsfond arrangera Samspråk. (2014-06-25 )

  Läs hela inlägget
 • Cecilia Stålsby Lundborg, vetenskaplig rådgivare vid kommittén för utvecklingsforskning, Vetenskapsrådet Cecilia Stålsby Lundborg, vetenskaplig rådgivare, kommittén för utvecklingsforskning

  ”Utvecklingsforskning för bättre livsvillkor”

  I drygt ett år har Vetenskapsrådet haft en vetenskaplig kommitté för utvecklingsforskning. Medlen till utvecklingsforskning kommer från regeringens biståndsbudget. (2014-06-24 )

  Läs hela inlägget
 • Lisbeth Söderqvist, analytiker vid Vetenskapsrådet Lisbeth Söderqvist, analytiker

  "Imponerande hög kvalitet inom 2008 års Linnémiljöer"

  Vetenskapsrådet och Formas har nu genomfört en halvtidsutvärdering av de 20 Linnémiljöer som beviljades bidrag år 2008. Resultatet visar på en imponerande hög kvalitet där vissa miljöer har uppnått en världsledande ställning inom sitt respektive område.
  (2014-06-16 )

  Läs hela inlägget
 • Sven Stafström, gd Vetenskapsrådet Sven Stafström, generaldirektör

  "Målet är att nå den absoluta toppen"

  Jag ser verkligen fram emot det arbete som väntar som generaldirektör för Vetenskapsrådet. Eftersom jag haft förmånen att inneha rollen som tillförordnad generaldirektör tror jag också att jag vet vad jag ger mig in på.
  (2014-06-16 )

  Läs hela inlägget

Senast uppdaterad: 2014-06-12

VR kommenterar

Under rubriken VR kommenterar berättar Vetenskapsrådets medarbetare om myndighetens verksamhet.