VR kommenterar

 • Cecilia Stålsby Lundborg, vetenskaplig rådgivare vid kommittén för utvecklingsforskning, Vetenskapsrådet Cecilia Stålsby Lundborg, vetenskaplig rådgivare, kommittén för utvecklingsforskning

  ”Utvecklingsforskning för bättre livsvillkor”

  I drygt ett år har Vetenskapsrådet haft en vetenskaplig kommitté för utvecklingsforskning. Medlen till utvecklingsforskning kommer från regeringens biståndsbudget. (2014-06-24 )

  Läs hela inlägget
 • Lisbeth Söderqvist, analytiker vid Vetenskapsrådet Lisbeth Söderqvist, analytiker

  "Imponerande hög kvalitet inom 2008 års Linnémiljöer"

  Vetenskapsrådet och Formas har nu genomfört en halvtidsutvärdering av de 20 Linnémiljöer som beviljades bidrag år 2008. Resultatet visar på en imponerande hög kvalitet där vissa miljöer har uppnått en världsledande ställning inom sitt respektive område.
  (2014-06-16 )

  Läs hela inlägget
 • Sven Stafström, gd Vetenskapsrådet Sven Stafström, generaldirektör

  "Målet är att nå den absoluta toppen"

  Jag ser verkligen fram emot det arbete som väntar som generaldirektör för Vetenskapsrådet. Eftersom jag haft förmånen att inneha rollen som tillförordnad generaldirektör tror jag också att jag vet vad jag ger mig in på.
  (2014-06-16 )

  Läs hela inlägget
 • Carl Jacobsson, senior advisor Carl Jacobsson, senior advisor

  "Jämställdhet är viktig för framtidens forskning"

  Under 2014 har Vetenskapsrådet och 17 andra myndigheter ett särskilt regeringsuppdrag att arbeta med jämställdhetsintegrering i ordinarie verksamhet, med syfte att i än högre grad bidra till att uppnå Sveriges jämställdhetspolitiska mål. För Vetenskapsrådets del handlar uppdraget främst om jämställdhet inom forskningsfinansieringen, men även myndighetens andra uppdrag – forskningspolitisk analys och forskningskommunikation – ingår i satsningen på jämställdhetsintegrering.  
  (2014-06-12 )

  Läs hela inlägget

Senast uppdaterad: 2014-06-12

VR kommenterar

Under rubriken VR kommenterar berättar Vetenskapsrådets medarbetare om myndighetens verksamhet.