VR kommenterar

 • Carl Jacobsson, senior advisor Carl Jacobsson, senior advisor

  "Jämställdhet är viktig för framtidens forskning"

  Under 2014 har Vetenskapsrådet och 17 andra myndigheter ett särskilt regeringsuppdrag att arbeta med jämställdhetsintegrering i ordinarie verksamhet, med syfte att i än högre grad bidra till att uppnå Sveriges jämställdhetspolitiska mål. För Vetenskapsrådets del handlar uppdraget främst om jämställdhet inom forskningsfinansieringen, men även myndighetens andra uppdrag – forskningspolitisk analys och forskningskommunikation – ingår i satsningen på jämställdhetsintegrering.  
  (2014-06-12 )

  Läs hela inlägget
 • Sven Stafström, gd Vetenskapsrådet Mats Ulfendahl, huvudsekreterare medicin och hälsa

  "Kommittén för klinisk behandlingsforskning är på plats"

  Jag är väldigt glad att kunna meddela att kommittén för klinisk behandlingsforskning nu är på plats och har påbörjat sitt arbete. Ett flertal utredningar och rapporter har påtalat att det inte funnits adekvat finansiering för klinisk behandlingsforskning. Nu gör staten och Sveriges samtliga landsting gemensam sak genom att bidra till en helt ny finansieringsstruktur. 
  (2014-05-26 )

  Läs hela inlägget
 • Sven Stafström, gd Vetenskapsrådet Sven Stafström, generaldirektör

  "Givande besök på lärosätena om forskningskvalitets-utvärdering i Sverige"

  Vi har nu i maj varit ute på fyra orter i landet och presenterat ett utkast på modell för hur en del av de direkta anslagen till lärosätena kan fördelas baserat på sakkunniggranskning av forskningens kvalitet och genomslag. Ett uppdrag vi fått av regeringen.  (2014-05-21 )

  Läs hela inlägget
 • Stina Gerdes Barrier, analytiker, Vetenskapsrådet Stina Gerdes Barriere, analytiker

  ”Stor ökning av unga forskare ger högt söktryck till Vetenskapsrådet”

  Antalet unga forskare vid universitet och högskolor har ökat under de senaste åren. Detta resulterar i ett högt söktryck från unga forskare till Vetenskapsrådet.  (2014-05-15 )

  Läs hela inlägget

Senast uppdaterad: 2014-06-12

VR kommenterar

Under rubriken VR kommenterar berättar Vetenskapsrådets medarbetare om myndighetens verksamhet.