VR kommenterar

 • Sven Stafström, gd Vetenskapsrådet Kerstin Sahlin, huvudsekreterare humaniora och samhällsvetenskap

  "Utvärdering av litteraturforskning visar på mångfald"

  På Riksbankens Jubileumsfonds och Vetenskapsrådets initiativ har svensk litteraturforskning utvärderats. Rapporten finns att läsa som pdf och snart också i tryckt form. Jag vill här ta tillfället i akt att kommentera utvärderingen. 
  (2014-05-14 )

  Läs hela inlägget
 • Sven Stafström, gd Vetenskapsrådet Sven Stafström, generaldirektör

  "Internationell toppforskare till Göteborgs universitet"

  Vi är väldigt glada att kunna bidra till rekryteringen av Ellen Lust, en forskare som kommer att få stor betydelse för svensk forskning inom ett forskningsområde, som i likhet med den politiska utvecklingen, präglas av en mängd intressanta frågeställningar.
  (2014-04-11 )

  Läs hela inlägget
 • Mikael Jonsson, kommunikationschef Mikael Jonsson, kommunikationschef

  "Forskningskommunikation alltmer betydelsefull"

  Det blir allt mer betydelsefullt att forskare kommunicerar sin forskning på ett begripligt sätt och intresset från forskare att kommunicera sin forskning ökar. Medielandskapets snabba förändring medför nya möjligheter för forskare att intressera det omgivande samhället för sin forskning.   (2014-04-09 )

  Läs hela inlägget
 • Sven Stafström, gd Vetenskapsrådet Sven Stafström, generaldirektör

  "Vi kartlägger och validerar forskning som kan användas i skolan"

  Det är valår och diskussionen om skolan är hetare än på länge. Vetenskapsrådet kommer under året att arbeta med ett stort uppdrag om skolforskning. SKOLFORSK-projektet går ut på att skapa ett kunskapsunderlag för regeringens kommande skolforskningsinstitut. Skolforskningsinstitutet får till uppgift att se till att forskningsresultat med relevans för skolväsendet kommer till användning i högre grad. (2014-04-03 )

  Läs hela inlägget

Senast uppdaterad: 2014-06-12

VR kommenterar

Under rubriken VR kommenterar berättar Vetenskapsrådets medarbetare om myndighetens verksamhet.