VR kommenterar

 • Sven Stafström, gd Vetenskapsrådet Sara Monaco, analytiker

  "Nu lanserar vi Forskningsbarometern"

  Forskningsbarometern är en ny rapport kompletterad med ett urval interaktiva figurer på webben. Forskningsbarometern ger en samlad bild, ett faktaunderlag om Sveriges styrkor och svagheter som forskningsnation. I den kommer vi löpande att följa utvecklingen av t.ex. forskningsfinansiering, personal och vetenskapliga publikationer. (2016-06-20 )

  Läs hela inlägget
 • Sven Stafström, gd Vetenskapsrådet Sven Stafström, generaldirektör

  ”Sverige måste ta ett långsiktigt ansvar för ESS”

  Vetenskapsrådet har på uppdrag av regeringen tagit fram ett förslag på en strategi för svensk medverkan i och värdskap för den europeiska spallationskällan ESS som byggs i Lund. Förslaget handlar om hur svenska aktörer kan medverka genom forskning, utveckling och leveranser relaterade till ESS. Syftet är att öka effekterna av de svenska insatserna och säkerställa att Sverige och svensk forskning drar största möjliga nytta av att anläggningen byggs i landet. Förslaget har arbetats fram med stöd av en referensgrupp med representanter från akademi, näringsliv och myndigheter. (2016-05-23 )

  Läs hela inlägget
 • Sven Stafström, gd Vetenskapsrådet Sven Stafström, generaldirektör

  "Forskningsfusk kan aldrig tolereras"

  Vetenskapsrådets uppdrag är att finansiera forskning. Uppgiften att utreda forskningsfusk ligger däremot enligt högskoleförordningen på det lärosäte där den eller de forskare som misstänks för fusk är verksamma. Vetenskapsrådet har i ett flertal år påpekat vikten av ett nationellt rättssäkert system för att hantera forskningsfusk. Vår bestämda åsikt är att hanteringen ska skötas av en oberoende myndighet. (2016-02-16 )

  Läs hela inlägget
 • Sven Stafström, gd Vetenskapsrådet Sven Stafström, generaldirektör

   ”Tack för en fantastisk insats!”

  Inför årets sista arbetsvecka vill jag passa på att önska alla ledamöter av ämnesråd, råd och kommittéer, alla ca 800 forskare och experter som är med i olika beredningsgrupper och bedömningspaneler samt inte minst all personal en riktigt god jul och ett gott nytt år. Tack för alla fantastiska insatser under 2015! (2015-12-21 )

  Läs hela inlägget

Senast uppdaterad: 2014-06-12

VR kommenterar

Under rubriken VR kommenterar berättar Vetenskapsrådets medarbetare om myndighetens verksamhet.