VR kommenterar

 • Sven Stafström, gd Vetenskapsrådet Kerstin Sahlin, huvudsekreterare humaniora och samhällsvetenskap

  ”Svensk grundforskning bidrar till ett hållbart samhälle” 

  En hållbar samhällsutveckling kräver en stabil och växande kunskapsbas. Det är ofta svårt, om inte omöjligt, att förutsäga vilket samhälleligt genomslag forskning kommer att få – något som vetenskapshistorien visar otaliga exempel på. Men att grundforskning bidrar till hållbar utveckling framgår tydligt av en översikt som Vetenskapsrådet sammanställt.  (2016-09-13 )

  Läs hela inlägget
 • Sven Stafström, gd Vetenskapsrådet Sara Monaco, analytiker

  "Nu lanserar vi Forskningsbarometern"

  Forskningsbarometern är en ny rapport kompletterad med ett urval interaktiva figurer på webben. Forskningsbarometern ger en samlad bild, ett faktaunderlag om Sveriges styrkor och svagheter som forskningsnation. I den kommer vi löpande att följa utvecklingen av t.ex. forskningsfinansiering, personal och vetenskapliga publikationer. (2016-06-20 )

  Läs hela inlägget
 • Sven Stafström, gd Vetenskapsrådet Sven Stafström, generaldirektör

  ”Sverige måste ta ett långsiktigt ansvar för ESS”

  Vetenskapsrådet har på uppdrag av regeringen tagit fram ett förslag på en strategi för svensk medverkan i och värdskap för den europeiska spallationskällan ESS som byggs i Lund. Förslaget handlar om hur svenska aktörer kan medverka genom forskning, utveckling och leveranser relaterade till ESS. Syftet är att öka effekterna av de svenska insatserna och säkerställa att Sverige och svensk forskning drar största möjliga nytta av att anläggningen byggs i landet. Förslaget har arbetats fram med stöd av en referensgrupp med representanter från akademi, näringsliv och myndigheter. (2016-05-23 )

  Läs hela inlägget
 • Sven Stafström, gd Vetenskapsrådet Sven Stafström, generaldirektör

  "Forskningsfusk kan aldrig tolereras"

  Vetenskapsrådets uppdrag är att finansiera forskning. Uppgiften att utreda forskningsfusk ligger däremot enligt högskoleförordningen på det lärosäte där den eller de forskare som misstänks för fusk är verksamma. Vetenskapsrådet har i ett flertal år påpekat vikten av ett nationellt rättssäkert system för att hantera forskningsfusk. Vår bestämda åsikt är att hanteringen ska skötas av en oberoende myndighet. (2016-02-16 )

  Läs hela inlägget

Senast uppdaterad: 2014-06-12

VR kommenterar

Under rubriken VR kommenterar berättar Vetenskapsrådets medarbetare om myndighetens verksamhet.