Sven Stafström, gd Vetenskapsrådet

"Drygt 3,5 miljarder till forskning av högsta kvalitet"

Sven Stafström, generaldirektör (2016-12-12)

Nu är i stort sett samtliga beslut inom årets utlysningar tagna. Av totalt 6 095 mottagna ansökningar har 1 052 beviljats till en summa av drygt 3,5 miljarder kronor över de kommande fem åren.

Det innebär en genomsnittlig beviljandegrad på 17,3 procent. Beviljandegraden för kvinnor är 15,4 procent och för män 16,8 procent. Totalt går drygt 2,4 miljarder till projektstöd, 930 miljoner till karriärstöd och 198 miljoner till miljö- och samverkansstöd.

Beviljade ansökningar har valts ut i en process med öppna utlysningar och omsorgsfull sakkunniggranskning och prioritering baserad på kriterierna vetenskaplig kvalitet, forskarens meriter, nytänkande och originalitet samt genomförbarhet. För att genomföra denna process är vi beroende av engagemanget och kapaciteten hos ett stort antal forskare. I år har 718 forskare i 83 beredningsgrupper granskat de mottagna ansökningarna.

Beviljandegraderna för det fria projektbidraget och etableringsbidraget (som i år ersatt det tidigare utlysta projektbidrag för unga forskare) sammantaget blev den här gången något högre än förra året inom flera områden, största ökningen var inom medicin och hälsa. En av orsakerna till den totala ökningen är att medel som frigjorts från tidigare riktade satsningar förts över till det fria projektbidraget. Vetenskapsrådet kommer att fortsätta denna budgetförstärkning under de kommande tre åren vilket resulterar i en ökning av budgeten för det fria projektbidraget på drygt 10 procent.

Karriärstöd är nödvändigt för att svensk forskning i framtiden ska kunna behålla sin höga kvalitet; unga forskare ges möjligheter att utveckla sina egna forskningsidéer och bli självständiga och framgångsrika forskare. I år har vi tagit beslut inom två nya bidragsformer för unga forskare, nämligen etableringsbidrag och konsolideringsbidrag. Totalt får 105 forskare etableringsbidrag och 20 forskare får konsolideringsbidrag.

Vi finansierar också bidrag som är inriktade på specifika områden, till exempel proof of concept som syftar till att överbrygga gapet mellan grundforskning och kommersialisering av forskningsresultat inom området livsvetenskaper.

Här kan du ta del av samlad statistik över våra bidragsbeslut

Dela |

VR kommenterar

Under rubriken VR kommenterar berättar Vetenskapsrådets medarbetare om myndighetens verksamhet.

Alla inlägg