Sven Stafström, gd Vetenskapsrådet

"Nu lanserar vi Forskningsbarometern"

Sara Monaco, analytiker (2016-06-20)

Forskningsbarometern är en ny rapport kompletterad med ett urval interaktiva figurer på webben. Forskningsbarometern ger en samlad bild, ett faktaunderlag om Sveriges styrkor och svagheter som forskningsnation. I den kommer vi löpande att följa utvecklingen av t.ex. forskningsfinansiering, personal och vetenskapliga publikationer.

Forskningsbarometern 2016 bekräftar bl.a. att Sveriges investeringar i FoU fortsätter att höra till de högsta i världen. Även andelen forskare, publikationer, citeringar och internationellt samarbete visar att vi är en framgångsrik forskningsnation. Men företagssektorns FoU-investeringar har minskat och när det gäller högciterade artiklar finns det andra länder som haft en starkare utveckling.

Vetenskapsrådets forskningsbarometer ger en överblick av det svenska forskningssystemet i internationell jämförelse. Den kompletterar data och årsrapporter som tas fram av Universitetskanslersämbetet (UKÄ), Statistiska centralbyrån (SCB), OECD och Thomson Reuters.

Det finns många sätt att mäta på och många avgränsningar att göra – våra indikatorer kan inte ge hela bilden. Vi kommer att fortsätta att utveckla Forskningsbarometern kontinuerligt för att identifiera de mest relevanta indikatorerna för att kunna mäta förändringar och därmed följa forskningssystemets utveckling. Vi planerar att uppdatera Forskningsbarometern vartannat år, men nästa version beräknas komma ut redan 2017.

Vi hoppas att många kommer finna Forskningsbarometern användbar. Hör gärna av dig med kommentarer och synpunkter som vi kan ta med oss i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Sara Monaco, analytiker, avdelningen för forskningspolitik och projektledare för Forskningsbarometern

Dela |

VR kommenterar

Under rubriken VR kommenterar berättar Vetenskapsrådets medarbetare om myndighetens verksamhet.

Alla inlägg

Mer information
Forskningsbarometern presenteras dels i form av en rapport och dels här på webben i (ett urval) interaktiva figurer, där du själv kan filtrera på t.ex. år och ämne.