De regionala kontaktpersonerna

Varje ALF-region har utsett två kontaktpersoner – en från landstinget och en från fakulteten. Kontaktpersonerna är ALF-kansliets och myndigheternas primära mottagare av information och andra utskick.

De regionala kontaktpersonerna tar emot och sprider information och utvärderingsunderlag, exempelvis enkäter i utvärderingarna, till berörda personer inom respektive region. Vidare återför kontaktpersonerna information till ALF-kansliet och de båda myndigheterna som utvärderar verksamheten.

Region Skåne
Hindrik Mulder, hindrik.mulder@med.lu.se
Gavyn Edmunds, gavyn.edmunds@skane.se

Region Uppsala
Anna Liljestam Hurtigh, anna.liljestam.hurtigh@akademiska.se
Martin Wahlén, martin.wahlen@uadm.uu.se

Region Örebro län
Kerstin Nilsson, kerstin.nilsson.ha@oru.se
Helena Sävenstrand, helena.savenstrand@regionorebrolan.se

Region Östergötland
Yvonne Jonsson, Yvonne.H.Jonsson@regionostergotland.se
Anette Philipsson, anette.philipsson@liu.se

Stockholms läns landsting
Anna Humble, Anna.Humble@ki.se
Maria Schönnings, Maria.schonnings@sll.se

Västerbottens läns landsting
Malin Sund, malin.sund@umu.se
Clas Ahlm, clas.ahlm@umu.se

Västra Götalandsregionen
Claes-Olof Jönsson, claes.jonsson@vgregion.se
Claes Dahlgren, claes.dahlgren@microbio.gu.se

Senast uppdaterad: 2017-08-17


Om ALF-avtalet

ALF är ett avtal mellan staten och vissa landsting om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.

  • Region Skåne
  • Region Uppsala
  • Region Örebro län
  • Region Östergötland
  • Stockholms läns landsting
  • Västerbottens läns landsting
  • Västra Götalandsregionen