Nationell styrgrupp

Sedan 2015 finns en partsammansatt nationell styrgrupp för ALF bestående av fjorton ledamöter.

Den nationella styrgruppen följer ALF-avtalets tillämpning och föreslår vid behov justeringar. Styrgruppen ska också:

  • Ange riktlinjer för utformning och genomförande av återkommande utvärderingar av universitetssjukvården.
  • Lämna förslag på utformning och genomförande av återkommande utvärderingar av den kliniska forskningens kvalitet.

Ledamöterna kommer från de sju universitetslandstingen i landet, Utbildnings- och Socialdepartementen, Vetenskapsrådet, Vinnova samt de medicinska fakulteterna vid Karolinska institutet, Lunds universitet och Umeå universitet.

Ledamöter

Jan Andersson, Stockholms läns landsting

Sune Larsson, Landstinget i Uppsala län

Annika Bergquist, Landstinget i Östergötland

Hannie Lundgren, Skåne läns landsting

Lars Grip, Västra Götalands läns landsting

Mats G Karlsson, Örebro läns landsting

Mikael Wiberg, Västerbottens läns landsting

Jonas Björck, Regeringskansliet

Torkel Nyman, Regeringskansliet

Anders Ekbom, Karolinska institutet

Anders Bjartell, Lunds universitet

Patrik Danielson, Umeå universitet

Jan-Ingvar Jönsson, Vetenskapsrådet

Maria Landgren, Vinnova

Senast uppdaterad: 2017-05-19

Styrgruppens beslutade förslag

Styrgruppens beslutade förslag till utformning och genomförande av utvärderingar av den kliniska forskningens kvalitet

UtvärderingsmodellenPDFResursfördelningsmodellenPDF

Panel 1

Datafångst bibliometriPDF

Panel 2

Exempel utvärderingsunderlagPDFExempel självvärderingPDFKliniska studier ALF utvärderingPDFUtdrag ur protokoll 30 augusti 2016PDF

Panel 3

Exempel självvärderingsformulärPDF

Läs mer om styrgruppens beslutade förslag till utformning och genomförande av utvärderingar av universitetssjukvården

Definition av universitetssjukvårdPDF