RSS: Nyheter från Vetenskapsrådet

Nyheter från ALF-kansliet

 • 2018-03-28

  Svensk klinisk forskning håller hög kvalitet visar ny utvärdering

  Tillgången till olika kvalitetsregister och biobanker ger goda förutsättningar att bedriva klinisk forskning i Sverige. En större samordning som utgår från nationella strategier skulle kunna höja kvaliteten ytterligare. Detta är en av slutsatserna i Vetenskapsrådets utvärdering av den kliniska forskningen vid de landsting och universitet som omfattas av ALF-avtalet som idag har lämnats till regeringen. 
 • 2018-03-12

  Snart dags att rapportera resultat

  Just nu sammanställer och översätter Vetenskapsrådet panelernas omdömen från de tre utvärderingar av klinisk forskning som genomfördes under förra året. Parallellt arbetar Socialstyrelsen med slutfasen av sin utvärdering, som ska lämnas samtidigt till regeringen, senast den 31 mars.
 • 2017-12-12

  Flera bra förslag på förbättrad utvärderingsprocess

  Tack för alla bra förslag och synpunkter på utvärderingsprocessen hittills. Nu går vi vidare in i slutfasen som ska vara klar 31 mars.
 • 2017-11-02

  Utvärdering av den kliniska forskningens kvalitet - ALF Panel 3

  För panel 3 är nu datum för on-site hearings beslutade.
 • 2017-09-07

  Instruktioner för ALF-panel 3

  Nu är även instruktionerna för ALF-panel 3 om forskningens förutsättningar klara och utskickade till kontaktpersoner runt om i landet.
 • 2017-05-17

  De första instruktionerna är klara

  Tisdagen den 16 maj fick kontaktpersonerna i de sju landsting och regioner som ingår i ALF-avtalet ett mejl med instruktioner för insamling av underlag till två utvärderingar av den kliniska forskningens kvalitet. Det innebär att arbetet med att välja ut publikationer och att fylla i självvärderingar nu kan påbörjas i regionerna.
 • 2017-05-16

  ALF-utvärderingar justeras efter första dialogmöte

  Efter dialogmötet 25 april 2017 har Vetenskapsrådet vidtagit åtgärder för att minska arbetsbördan på landsting och fakulteter utan att tidsram eller kvalitet påverkas.
 • 2017-03-17

  Jeanette Johansen ansvarig för ALF-kansliet

  Jeanette Johansen började som kanslisamordnare i februari 2017 och har redan hunnit komma igång med arbetet.
  – Mitt uppdrag känns både spännande och mycket viktigt, säger Jeanette.

Senast uppdaterad: 2018-03-29