RSS: Nyheter från Vetenskapsrådet

Nyheter från ALF-kansliet

 • 2017-09-07

  Instruktioner för ALF-panel 3

 • 2017-05-17

  De första instruktionerna är klara

  Tisdagen den 16 maj fick kontaktpersonerna i de sju landsting och regioner som ingår i ALF-avtalet ett mejl med instruktioner för insamling av underlag till två utvärderingar av den kliniska forskningens kvalitet. Det innebär att arbetet med att välja ut publikationer och att fylla i självvärderingar nu kan påbörjas i regionerna.
 • 2017-05-16

  ALF-utvärderingar justeras efter första dialogmöte

  Efter dialogmötet 25 april 2017 har Vetenskapsrådet vidtagit åtgärder för att minska arbetsbördan på landsting och fakulteter utan att tidsram eller kvalitet påverkas.
 • 2017-03-17

  Jeanette Johansen ansvarig för ALF-kansliet

  Jeanette Johansen började som kanslisamordnare i februari 2017 och har redan hunnit komma igång med arbetet.
  – Mitt uppdrag känns både spännande och mycket viktigt, säger Jeanette.

Senast uppdaterad: 2017-09-06