Vår arbetsplats

Vetenskapsrådet finns i Stockholm och Göteborg. Totalt är vi närmare 200 medarbetare. Merparten av oss sitter i öppet landskap i ljusa lokaler på huvudkontoret i centrala Stockholm. Vi har också ett gemensamt kontor tillsammans med Vinnova i Bryssel där en av våra medarbetare arbetar.

Analytiker, forskningshandläggare, forskningssekreterare och kommunikatörer är vanliga befattningar hos oss, men här arbetar också till exempel koordinatorer, projektledare, administratörer och ekonomer. En stor andel av våra anställda har egen erfarenhet av forskning.

Organisation

Vetenskapsrådet leds av en styrelse med en generaldirektör som myndighetschef. Till stöd för ledning av myndigheten har generaldirektören en rådsdirektör.

Myndigheten är uppdelad i fem avdelningar:

Under styrelsen lyder nio ämnesråd, råd och kommittéer. De fungerar som beredande och beslutande organ inom respektive vetenskapsområde, och leds av en huvudsekreterare med  vetenskapligt ansvar.

Läs mer om vår organisation

Senast uppdaterad: 2017-05-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotograf: Anders Norderman