Vetenskapsrådets författningssamling

På regeringens uppdrag reglerar Vetenskapsrådet vad forskningshuvudmän ska förhålla sig till när de godkänner att ta emot gästforskare samt vad som gäller vid ansökan om etikprövning av forskning som avser människor.

Det gör vi genom att i vår författningssamling, VRFS, ge ut föreskrifter och allmänna råd som preciserar vilka krav som ställs.

Gällande föreskrifter:

VRFS 2014:1 Föreskrifter om ändring i Vetenskapsrådets föreskrifter (VRFS 2013:1) om godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskarePDF

VRFS 2013:1 Vetenskapsrådets föreskrifter om godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskarePDF

VRFS 2012:1 Vetenskapsrådets föreskrifter och allmänna råd för etikprövning av forskning som avser människorPDF

Dela |

Senast uppdaterad: 2014-03-28