Avdelningen för forskningsfinansiering

Avdelningen ansvarar för utlysning av bidrag och beredning av inkomna ansökningar men även för uppföljning av Vetenskapsrådets olika former av forskningsstöd. Utöver det arbetar avdelningen med uppdrag som till exempel Era-net, expert- och NCP-uppdrag inom Horisont 2020 och systemförvaltning av Prisma och SweCRIS. Avdelningen har tre enheter.

Enheten för utlysningar ansvarar för att planera och samordna utlysningar, genom att bland annat ta fram utlysningstexter och driva utvecklingen av bidrags- och stödformer.

Enheten för beredningssamordning planerar och samordnar beredningen, koordinerar supporten, rekrytering av ledamöter, expertis kring ansökningsberedning och sakkunniggranskning.

Enheten för uppföljning deltar i planering och samordning av årsredovisningen, beslutsstatistik, underlag för strategiarbete, expertis kring uppföljning.

Dela |

Senast uppdaterad: 2016-06-20