ALF-kansliet

Kansliet för verksamhet som berör ALF-avtalet inleder sitt arbete i samband med att en kansliansvarig är på plats den 6 februari 2017.

Kansliet finns på Vetenskapsrådets huvudkontor i Stockholm. Kansliet ger administrativt stöd till den nationella styrgruppen för ALF och koordinerar Vetenskapsrådets utvärderingar inom ALF-området. Det samordnar även kontakterna mellan Vetenskapsrådet, Socialstyrelsen, regeringskansliet samt med Vetenskapsrådets ämnesråd, råd och kommittéer. Kansliansvarig är Jeanette Johansen.

Nationell styrgrupp för ALF

Sedan 2015 finns en nationell styrgrupp för ALF. Ledamöterna kommer från de sju universitetslandstingen i landet, Utbildnings- och Socialdepartementen, Vinnova samt de medicinska fakulteterna vid Karolinska institutet, Lunds universitet och Umeå universitet. Vetenskapsrådet representeras av huvudsekreterare Jan-Ingvar Jönsson.

Mer information

Kansliet informerar löpande om ALF-uppdragen via länken nedan. Information till de sju regioner som omfattas av ALF-avtalet sprids via de kontaktpersoner som utsetts att företräda de gemensamma ledningsorganen för regionalt samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården (ALF) i anslutning till Vetenskapsrådets olika ALF-uppdrag.

Till samlingssidan om ALF-uppdraget på www.vr.se.

Kansliansvarig

Jeanette Johansen nås på telefon: 08-546 44 000 (vx) eller e-post: jeanette.johansen@vr.se

Senast uppdaterad: 2017-03-08