Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen ansvarar för att planera, samordna, förvalta och utveckla Vetenskapsrådets kommunikation om alla verksamheter. Avdelningen samordnar också myndighetens uppdrag inom forskningskommunikation genom till exempel finansiering av aktiviteter och samarbetsprojekt, redaktionellt arbete med de digitala kanalerna forskning.se och tidningen Curie som har fokus på frågor om forskningens resultat och villkor, samt rådgivning och deltagande i nationella och internationella nätverk inom området.

Kommunikationsavdelningen förvaltar flera nationella digitala tjänster t.ex. Expertsvar och SweCRIS, och ger stöd till förvaltning och utveckling av till exempel Prisma och olika kanaler för särskilda uppdrag. Visuell kommunikation, grafisk profil samt digital spridning av publikationer ingår också i avdelningens uppgifter.

Medarbetarna vid enheten för strategiskt kommunikationsstöd arbetar med kommunikationsstöd till olika delar i verksamheten, presstöd, internkommunikation och event inom forskningskommunikation.

Medarbetarna vid enheten för digital kommunikation arbetar med samordning, planering och uppföljning av kommunikation i digitala kanaler, utveckling av digital kommunikation, redaktionell och teknisk förvaltning av kanaler samt visuell kommunikation och formgivning. Vid enheten finns också redaktionerna för forskning.se och tidningen Curie och projektledning av flera olika digitala tjänster (t.ex. Expertsvar och SweCRIS).

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-05-12