Rådgivande grupper

Vetenskapsrådet har ett antal rådgivande grupper. Dessa bidrar med kompetens inom specifikt område och kan i vissa fall ha ytterligare uppgifter.

För varje rådgivande grupp specificeras ansvar och befogenheter i en reglering, medan beslutsrätten beskrivs i en delegationsordning.

De rådgivande grupperna består av ett antal ledamöter, som är experter inom respektive område. Flertalet är forskare, men ledamöterna kan även komma från andra myndigheter eller organisationer. Arbetet inom en rådgivande grupp leds av en ordförande

Expertgrupp för etik
Expertgrupp för försöksdjursvetenskap
Kommittén för Sunet
Registerdataråd
Nationell styrgrupp för forskningsinformation

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-05-12