Utvärdering av den kliniska forskningens kvalitet avseende den vetenskapliga produktionens kvalitet (ALF panel 1)

Vetenskapsrådet har fått i uppdrag att utvärdera den kliniska forskningens kvalitet vid de landsting som omfattas av ALF-avtalet. Här beskrivs den utvärdering som behandlar den vetenskapliga produktionens kvalitet.

I regeringsuppdraget att utvärdera den vetenskapliga produktionens kvalitet anges att utvärderingen ska baseras på bibliometriska underlag och på sakkunniggranskning av vetenskapliga publikationer.

Bedömningen av den kliniska forskningens vetenskapliga kvalitet görs av en internationellt sammansatt panel som väger samman underlaget för varje landsting och lämnar en bedömning av den vetenskapliga kvaliteten (undermålig, god-hög, mycket hög) kompletterat med ett strukturerat skriftligt utlåtande. Panelens huvudsakliga uppdrag är att ta fram 1-3 goda exempel på landsting som utmärker sig exceptionellt avseende den vetenskapliga produktionens kvalitet och som övriga landsting kan lära av, med syfte att lyfta Sverige på området.

För varje landsting ska panelen bedöma:

  • den vetenskapliga produktionens övergripande kvalitet, omfattning och bredd
  • den vetenskapliga profilen avseende vetenskaplig kvalitet inklusive nytänkande samt klinisk relevans.

Bedömningen av den vetenskapliga produktionens övergripande kvalitet, omfattning och bredd baseras på ett bibliometriskt underlag, medan den vetenskapliga profilen avseende vetenskaplig kvalitet inklusive nytänkande samt klinisk relevans bedöms utifrån en sakkunniggranskning av ett mindre urval av respektive landstings vetenskapliga publikationer.

Tidsplan

16 maj 2017: Landstingen ombeds göra ett urval av publikationer

29 september 2017: Sista inlämningsdag för urvalet av publikationer

31 mars 2018: Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet)

Bedömningskriterier & instruktioner

BedömningskriterierPDF

Instruktion för rapportering av publikationerPDF

Kontaktpersoner

Karin Tegerstedt, projektledare
telefon: 08-546 44 257

Sten Söderberg, biträdande projektledare
telefon: 08-546 44 368

Senast uppdaterad: 2017-09-07