Utvärdering av den kliniska forskningens förutsättningar (ALF Panel 3)

Regeringen har gett Vetenskapsrådet i uppdrag att utvärdera den kliniska forskningens kvalitet avseende forskningens förutsättningar.

Uppdraget är att utvärdera kvaliteteten på den kliniska forskningens förutsättningar vid de landsting som omfattas av ALF-avtalet. Utvärderingen genomförs med stöd av internationella experter i en så kallad peer review-process. Den utgår från bedömning av olika underlag och hearings med berörda parter från landstingen och akademin. Dessa hearings kommer att genomföras i samband med platsbesök.

Områden som kommer att bedömas

Områden som kommer att bedömas i utvärderingen av den kliniska forskningens förutsättningar är:

 1. struktur och process för forskningens förutsättningar
 2. utbildningens del i forskningen – kompetensförsörjning
 3. forskningsfinansiering
 4. kultur och strategi som främjar utveckling av forskningens förutsättningar

Bedömningskriterier och kvalitetsnivåer beskrivs i en matris, som ligger till grund för enkäter. Ett formulär för finansiell information rörande medel för klinisk forskning tas också fram, som ett led i utveckla finansiella indikatorer för klinisk forskning i Sverige.

Projektet genomförs i fyra faser

Fas 1, januari–juni 2017

 • rekrytering av internationell panel
 • utveckling av bedömningsmatris och formulär för finansiell information

Fas 2, juni–oktober 2017

 • Enkät för datainsamling och framtagande av bakgrundsrapport

Fas 3, november–december 2017

 • riktlinjer till internationell panel
 • bakgrundsrapport till internationell panel för en förbedömning av landstingen

Fas 4, januari–mars 2018

 • genomförande av platsbesök med hearings hos de sju landstingen 15-17 januari
 • rapportskrivning
 • rapport till regeringen senast den 31 mars 2018.

Internationell panel

Den internationella panelen ska bedöma vart och ett av de sju landstingen i förhållande till tre kvalitetsnivåer; undermålig, god och mycket hög kvalitet. Denna bedömning ligger sedan till grund för regeringens nya fördelningsmodelllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för forskningsmedel till de sju landstingen.

Mer information

Terms of referencePDF

Kontaktpersoner

Maria Bergström, projektledare, telefon: 08-546 44 226 eller e-post: maria.bergstrom@vr.se

Maria Starborg, biträdande projektledare, telefon: 08-546 44 237, e-post: maria.starborg@vr.se

 

Senast uppdaterad: 2017-04-24