Moderna beredskapsjobb i staten

Regeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att etablera en organisation för moderna beredskapsjobb i staten. Samtliga statliga myndigheter, däribland Vetenskapsrådet, ska erbjuda jobb med lägre kvalifikationskrav åt personer som står långt från arbetsmarknaden.

Myndigheterna förväntas ta fram lämpliga arbetsuppgifter som i dag inte utförs alls eller i otillräcklig omfattning och på lämpligt sätt informera om de lediga jobben.

Satsningen riktas till personer som är nyanlända eller personer som varit arbetslösa i mer än 3 år och som är inskrivna i Arbetsförmedlingen.

Regeringen kommer återkomma i myndigheternas regleringsbrev för 2017 angående ambition och inriktning kring vilka insatser som bör göras.

Arbetsförmedlingen ska rapportera per den 16 januari 2017 hur de tänker ta sig an uppdraget.

Dela |

Senast uppdaterad: 2016-12-12