Nätverk för forskande myndigheter

Vetenskapsrådet driver på uppdrag av regeringen ett nätverk för myndigheter som bedriver forsknings- och utvecklingsprojekt (FoU). Syftet är att öka kunskaps- och erfarenhetsutbytet mellan dessa. Ett femtiotal FoU-myndigheter deltar i nätverket.

Myndigheterna är verksamma inom olika områden, med ansvar inom alltifrån vård och hälsa till trafik och museiverksamhet. Gemensamt är att alla sysslar med forskning och utveckling i egen regi och/eller finansierar sådan verksamhet. Nätverket inkluderar inte universitet, högskolor och de myndigheter som har till huvuduppgift att finansiera forskning.  

Syfte med nätverket

Syftet med nätverket är att öka kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan FoU-myndigheter, framför allt när det gäller kvalitetssäkringsmetoder.

Regelbundna möten

Nätverket möts cirka två gånger per år. En styrgrupp planerar arbetet. Den har representanter från sex olika myndigheter, utöver Vetenskapsrådet. För närvarande finns tre arbetsgrupper, var och en kopplad till ett specifikt tema. Kontakta oss gärna om du är intresserad av att delta!

Bakgrund

Initiativet sker på uppdrag från regeringen med utgångspunkt i betänkandet från Utredningen om kvalitetssäkring av forskning och utveckling vid statliga myndigheter (SOU 2012:20)länk till annan webbplats.

Kontaktpersoner

Johan Fanger

Marianne Hall


Dela |

Senast uppdaterad: 2017-10-16