Uppdrag att genomföra en kartläggning av forskning med relevans för uppkomst och behandling av sjukdomen narkolepsi

Vetenskapsrådet har fått i uppdrag att göra en uppföljning av en tidigare kartläggning av forskning kring uppkomst och behandling av narkolepsi. Med utgångspunkt från kartläggningen ska även kunskapsluckor inom området identifieras. Uppdraget redovisades till Regeringskansliet den 28 april 2017.

Ladda ner uppdraget som PDFPDF

Regeringen anser att det finns ett behov av att följa upp och uppdatera den studie som Vetenskasprådet genomförde 2011-2012. I studien kartlades forskning med relevans för uppkomst och behandling av narkolepsi och genomförde en analys av kunskapsluckorna på området.

I december 2012 presenterades rapporten The Swedish Research Council's Mapping of Research Relevant to the Etiology and Treatment of the Disease Narcolepsylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bakgrund

I juni 2009 deklararerade WHO en pandemi som orsakats av influensaviruset A (H1N1). En omfattande vaccinationskampanj inleddes i Sverige och 60 procent av den svenska befolkningen vaccinerades med Pandemrix. Med början i januari 2010 fick Läkemedelsverket en ökad mängd biverkansrapporter om narkolepsi efter vacccinering med Pandemrix. Läkemedelsverket har i studier konstaterat att det finns en ökad risk att insjukna i narkolepsi efter pandemivaccineringen.

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-08-11