Publicerad den 15 maj 2018

Uppdaterad den 16 oktober 2018

Vetenskapsrådets styrelse

Vetenskapsrådets styrelse har det yttersta ansvaret för vår verksamhet inför regeringen. Styrelsen består av nio ledamöter: Sex utses av forskare på universitet och högskolor och tre utses av regeringen.

Ledamöter 2016–2018

Namn

Roll i styrelsen

Titel

Agneta Bladh

Ordförande, utsedd av regeringen

Tidigare statssekreterare och rektor på Högskolan i Kalmar

Jan Nilsson

Vice ordförande

Professor i experimentell kardiovaskulär forskning, institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet

Anders Ekblom

Ledamot, utsedd av regeringen

Docent

Maria Fällman

Ledamot

Professor i medicinsk mikrobiologi, institutionen för molekylärbiologi, Umeå universitet

Peter Hedström

Ledamot

Professor i analytisk sociologi och föreståndare för Institutet för analytisk sociologi, IAS, Linköpings universitet

Kerstin Jon‑And

Ledamot

Professor i fysik, Fysikum, Stockholms universitet

Britta Lundgren

Ledamot

Professor i etnologi, institutionen för kultur och medievetenskaper, Umeå universitet

Björn Ottersten

Ledamot

Professor i signalbehandling

Director, Interdisciplinary Centre for Security Reliability and Trust, SnT

Kungliga tekniska högskolan, KTH

University of Luxembourg

Sven Stafström


Ledamot, utsedd av regeringen

Generaldirektör, Vetenskapsrådet


Kopierat till urklipp

Vetenskapsrådet

vetenskapsradet@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. Nätverk för forskande myndigheter

    Forskning som bedrivs av myndigheter ska leva upp till samma kvalitetskrav som universitet och högskolor. Vetenskapsrådet leder ett nätverk som stöttar myndigheter att uppfylla dessa krav. Resultatet från samarbetet hittills blir en handbok med tips ...

  2. Valberedningar klara inför val av ledamöter till Vetenskapsrådets styrelse och ämnesråd

    Nya ledamöter ska utses till Vetenskapsrådets styrelse och ämnesråd för perioden 2019–2021. Elektorer, utsedda av landets lärosäten, har nu valt valberedningar som ska ta fram förslag på nya ledamöter. I december väljer elektorerna sedan vilka ledamö...

  3. Så utses ledamöter till styrelsen och ämnesråden

    Var tredje år utses nya ledamöter till Vetenskapsrådets styrelse och ämnesråd genom en valprocess. Lärosätena utser först elektorer som ska representera Sveriges forskare. Elektorerna väljer sedan ledamöter till styrelsen och ämnesråden.

Länk till Twitter
Länk till sida med kontaktuppgifter
Länk till LinkedIn