Publicerad den 15 maj 2018

Uppdaterad den 14 juni 2018

Vetenskapsrådets styrelse

Vetenskapsrådets styrelse har det yttersta ansvaret för vår verksamhet inför regeringen. Styrelsen består av nio ledamöter: Sex utses av forskare på universitet och högskolor och tre utses av regeringen.

Ledamöter 2016–2018

Namn

Titel

Organisation

Agneta Bladh (ordförande) (utsedd av regeringen)

Fd statssekreterare och rektor

Vetenskapsrådet

Jan Nilsson (vice ordförande)

Professor i experimentell kardiovaskulär forskning, institutionen för kliniska vetenskaper

Lunds universitet

Anders Ekblom (utsedd av regeringen)

Docent

Oberoende styrelseledamot

Maria Fällman

Professor i medicinsk mikrobiologi, institutionen för molekylärbiologi

Umeå universitet

Peter Hedström

Professor i analytisk sociologi och föreståndare för Institutet för analytisk sociologi, IAS

Linköpings universitet

Kerstin Jon-And

Professor i fysik, Fysikum

Stockholms universitet

Britta Lundgren

Professor i etnologi, institutionen för kultur och medievetenskaper

Umeå universitet

Björn Ottersten

Professor i signalbehandling

 

Director, Interdisciplinary Centre for Security Reliability and Trust, SnT

Kungliga tekniska högskolan, KTH

University of Luxembourg

Sven Stafström

(utsedd av regeringen)

Generaldirektör

Vetenskapsrådet


Kopierat till urklipp

Vetenskapsrådet

vetenskapsradet@vr.se

Kopierat till urklipp

Kontakt

Vetenskapsrådet

vetenskapsradet@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. Föreskrifter

    Vetenskapsrådet har i uppdrag att reglera dels vad forskningshuvudmän ska förhålla sig till när de godkänner att ta emot gästforskare, dels vad som gäller vid ansökan om etikprövning av forskning som rör människor.

  2. Upphandlingar

    Vetenskapsrådet upphandlar enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). Alla aktuella upphandlingar och eventuella förhandsannonser publiceras via systemstödet Kommers.

  3. Offentlighet och sekretess

    Vetenskapsrådet är en statlig myndighet och omfattas av den så kallade offentlighetsprincipen. Här kan du läsa om vad det innebär.

Länk till Twitter
Länk till sida med kontaktuppgifter
Länk till LinkedIn